Інститут Біології

З 2002 р. кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Л.І. Остапченко.Остапченко Людмила Іванівна

Науково-дослідна робота здійснюється за напрямком наукової програми “Здоров'я людини” і присвячена дослідженню механізмів розвитку патологічних порушень метаболізму та шляхів їх корекції із застосуванням сучасних біохімічних, фармакологічних, нанобіотехнологічних підходів.

На кафедрі біохімії працює науково-дослідницька лабораторія фізико-хімічної біології, де вивчають біохімічні механізми дії іонізуючої радіації і проводять пошук препаратів, що підвищують резистетність організму до дії опромінення, всебічно досліджуються системи проведення регуляторних сигналів у клітині у нормі та за патологічних станів. Високоякісна підготовка студентів забезпечується викладацьким колективом кафедри, який налічує цілу низку досвідчених і компетентних викладачів, серед яких: професори Л.І. Остапченко та О.П. Матишевська, доценти Т.Р. Андрійчук, Л.В. Гарманчук, А.В. Давиденко, І.В. Компанець, О.М. Савчук, Л.Б. Синельник, О.В. Скопенко і Г.М. Толстанова, асистенти Д.М. Гребіник, О.Г. Короткий, О.О. Кравченко, С.Я. Мандрик. До викладання спеціальних кафедральних дисциплін також залучені видатні представники інших кафедр ННЦ «Інститут біології», а також провідні вчені наукових установ Національної академії наук України, наприклад, професори С.О. Костерін, Н.Є. Нурищенко, А.В Сиволоб.

Підготовка студентів на кафедрі здійснюється за такими напрямами: молекулярна біологія (на базі Інституту молекулярної біології та генетики НАН України), біотехнологія (на базі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України), радіобіологія (на базі Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України). У 1998 р. Авторський колектив викладачів кафедри відзначено Державною премією України з науки і техніки за підручник «Біохімія».