Інститут Біології

Про НДЛ "Біофізики"

Створена 1984 році як Науково-дослідна лабораторія кафедри біофізики під назвою "Лабораторія біофізичних та біонічних досліджень по інтелектуальних роботах", 1986 перейменована в лабораторію "Біофізика збудливих систем". Науковий керівник лабораторії: професор, доктор біологічних наук В.Л. Зима (1984-2005). Лабораторією завідували: доктор фізико-математичних наук Л.Й. Вайнерман (1984-1990), кандидат біологічних наук А.М. Шаповалов (1990-1994),  кандидат біологічних наук, доцент В.І.Мірутенко (1995-2000)), професор, доктор біологічних наук М.С.Мірошниченко (2001-2005), кандидат біологічних наук І.Г.Зима (2006-2010).

В 2010 році лабораторія була реорганізована в Науково-дослідний сектор «Біофізика» відділення експериментальної біології ННЦ «Інститут біології».

Наукові напрямки лабораторії: нелінійні властивості скорочення скелетних м’язів, дослідження нелінійної динаміки скорочення за умов впливу біологічно активних речовин та зміни амплітудно-частотних характеристик модульованої електростимуляції, моделювання надмолекулярних білкових структур скелетних м’язів.

Лабораторія співпрацює з відділом нервово-м'язової фізіології Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України; Волинським національним університетом ім. Лесі Українки; Інститутом травматології і ортопедії АМН України; Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України; Інститутом білка РАН, м. Пущино, Московської області; Університетом м. Белфаст, Великобританія; Вільнюським університетом, м. Вільнюс, Литва.

Основні публікації:

1. Мирошниченко Н.С., Шуба М.Ф. Молекулярная организация сократительного аппарата и механика мышечного сокращения. // Усп. физиол. наук, 1990, Т.21. № 3;

2.  Miroshnichenko N.S., Nozdrenko D.M.,Balanuk I.V., Minchenko P.G. Myosin filament structure. Cell Biology International, V.21, N 12, 2000. P.882-883.

3. Мирошниченко Н.С., Ноздренко Д.Н. Нелинейные эффекты сокращения мышечного волокна, индуцированные модулированной электростимуляцией при разных температурах // Физика живого. 2007. Т. 15, № 2.