Інститут Біології

Про філію молекулярної біології

Спеціалізація готує молекулярних біологів двох ступенів (бакалаври, магістри). Частина профільних дисциплін читається викладачами кафедри біохімії, спеціальні дисципліни викладаються студентам в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України, там же відбуваються лабораторні заняття, виробнича й переддипломна практика. Протягом всього періоду навчання (VI-XІІ семестри) студенти опановують 8 спецкурсів з лабораторними та семінарськими заняттями а також великі лабораторні практикуми VIVIІІ семестри бакалаврату; в них використовуються наукові результати, отримані співробітниками інституту.

 Штат

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Архипова Валентина Миколаївна

Кандидат біологічних наук Бобик Василь Іванович

Доктор біологічних наук, професор Лівшиць Людмила Аврамівна

Доктор біологічних наук, професор Лукаш Любов Леонідівна

Кандидат біологічних наук Маланчук Оксана Миколаївна

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Рачков Олександр Едуардович

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Сидорік Людмила Леонідівна

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Скрипкіна Інеса Яківна

Кандидат біологічних наук Тихонкова Ірина Олександрівна

Доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Тукало Михайло Арсентійович

Доктор біологічних наук, професор Філоненко Валерій Вікторович

Кандидат біологічних наук Хоруженко Антоніна Іванівна

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Чащін Микола Олексійович

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Шалак Вячеслав Федорович

 

 

Спец практикуми та лабораторні заняття проводять:

 

член-кореспондент НАНУ – Тукало М. А. ;

 

доктори біологічних наук Лівшиць Л.А., Лукаш Л.Л., Філоненко В.В.,

 

кандидати наук, старший науковий співробітник  –  Рачков О. Е., Сидорик Л. Л., Хоруженко А. І., Чащин М.О., Шалак В. Ф.

 

Кандидати біологічних наук Архипова В. М., Бобик В.І., Маланчук О.М., Платонов М.О., Скрипкіна І. Я., Тихонкова І.О.

 

 

 

У своїй роботі вони використовують не тільки науковий досвід, але й свої широкі міжнародні зв’язки для того, щоб залучати студентів, випускників і аспірантів до виконання певних фрагментів досліджень в рамках міжнародних наукових проектів. Зокрема, ряд студентів і викладачів зараз спільно працюють по грантах NATO, CRDF, Сьомої Рамкової Програми ЄС, Wellcome Trust.

 

Студенти спеціалізації успішно виконують наукові роботи в інституті, проходять стажування в інститутах-партнерах в Ліоні, Парижі, Лондоні, Варшаві, Москві та ін..  і презентують їх на багатьох міжнародних та вітчизняних наукових конгресах, конференціях, з’їздах,