Інститут Біології

Про філію біотехнології

Філіал кафедри біохімії з підготовки спеціалістів – біотехнологів створений за рішенням Вченої ради Університету у 2000 р. на базі Інституту біохімії імені О.В. Паладіна НАН України з метою підготовки спеціалістів в цій новій, перспективній і сучасній галузі біології. Спочатку філіалом завідував доктор біологічних наук Волков Г.Л., а дещо згодом - доктор біологічних наук Олександр Григорович Мінченко.

Навчально – виховна робота з підготовки біохіміків – біотехнологів обов’язково поєднується з науково-дослідною роботою, що створює умови для набуття практичних навичок. Викладачі філіалу є провідними висококваліфікованими спеціалістами в різних галузях біохімії та біотехнології, які працюють в Інституті біохімії імені О.В. Паладіна, та інших науково-дослідних установах України. У різні роки у роботі філіалу приймали участь доктор біологічних наук Волков Г.Л.; доктор біологічних наук, професор Виноградова Р.П.; доктор біологічних наук, професор Костерін С.О.; доктор біологічних наук, професор Стародуб М.Ф.; доктор біологічних наук, професор Сіренко Л.А.; доктор біологічних наук Пиріг Т.П.; доктор біологічних наук Пархоменко Ю.М.; доктор біологічних наук Кучмеровська Т.М.; доктор біологічних наук Протасев О.О. та багато інших науковців.

Основні спецкурси: “Біотехнологічні методи”, ”Біосенсори”, “Основи ензимології”, ”Ферментативна кінетика”, “Імунологічний аналіз”, “Біотехнологічні проекти”, “Фотобіотехнологія”, “Прикладна мікробіологія”, “Основи фармакопеї”, “Біобезпека та екологія” та інші. Основна підготовка спеціалістів відбувається на базі відділів інституту біохімії та молекулярної біології і генетики НАН України.

Волков Георгій Леонідович (нар. 1950), доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, закінчив кафедру біохімії Київського університету (1967 – 1972 рр.). У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Дослідження ролі стеринів в кістковій тканині щурів в нормі і при рахіті”; у 1997 р. докторську – “Роль холестирин-залежних механізмів в структурно-функціональній організації біологічних мембран”. З 1998 р. працював на посаді заступника директора інституту біохімії НАНУ з наукової роботи, був завідувачем відділу “Структура і функції білка”. В останні 15 років наукові інтереси спрямовано на розробку основ наукових методів в промисловій технології, що знайшло своє вирішення у впровадженні сучасних технологічних виробництв біологічно активних білків. Він читає нормативний курс “Біотехнологія”, спецкурс “Пілотні та промислові проекти”. Має більше 130 наукових робіт.