Інститут Біології

Коротка історична довідка кафедри мікробіології

Кафедра була заснована й очолена у 1933 р. академіком М.Г. Холодним. Цей видатний вчений є широковідомим автором праць, що стосуються вивчення залізобактерій, засвоєння мікроорганізмами органічних сполук тощо. Він розробив нові методи дослідження мікроорганізмів, вивчав загальнобіологічні питання походження життя на Землі.

Вивчаючи мікроорганізми водойм, М.Г.Холодний особливу увагу приділяв залізобактеріям. Він визначив і описав кілька нових видів цих мікроорганізмів. Результатом дослідження залізобактерій була його монографія “Железобактерии”, опублікована у 1925 році, за яку автору було присуджено вчений ступінь доктора ботаніки без захисту дисертації. М.Г.Холодним були розроблені методи кількісного обліку грунтових бактерій, такі як “платівки обростання”, грунтові камери, пророщування грунтового пилу. Відомий американський мікробіолог, лауреат Нобелевської премії Зельман Ваксман у 1943 році так писав: ”Ці методи сильно вплинули на сучасні уявлення про грунтову мікробіологію та розширили знання про мікробне населення грунту”. М.Г.Холодний встановив, що грунтові мікроорганізми здатні розвиватись за рахунок летких органічних речовин, які виділяються з багатих на гумус грунтів. Серед учнів М.Г.Холодного слід відзначити В.С.Рождественського, М.В.Стадниченка, Б.Й.Кагана, які загинули смертю хоробрих під час Великої вітчизняної війни. Вони досліджували різні проблеми промислової мікробіології: ослизнення хліба, епіфітну мікрофлору зерна, ацетоно-бутилове бродіння. В.С.Рождественський був автором “Атласу бактерій”, виданому у 1940 році.

На кафедрі в різні часи працювали такі видатні мікробіологи, як член-кор. НАНУ, проф. Л.Й. Рубенчик - другий завідуючий кафедри, який займався космічною мікробіологією; проф. М.Н. Ротмістров, основні роботи якого присвячені створенню і вивченню антимікробних препаратів та мікробіології стічних вод; член-кор. НАНУ, проф. В.Й. Білай, яка була удостоєна Державної премії за створення нового антибіотика, а також багато інших визначних вчених. Понад 30 років на кафедріі мікробіології працювали доценти І.О.Василевська, І.І.Шевцова, Л.М.Лисенко, Н.Д.Міхновська, Л.Г.Бранцевич, Є.У.Пастер. Їх з теплотою і вдячністю згадує кілька поколінь українських мікробіологів.
У 1983 р. з ініціативи А.Ю. Вершигори на кафедрі мікробіології Київського університету була введена спеціалізація з імунології, а кафедра згодом отримала назву – кафедра мікробіології та загальної імунології. А.Ю.Вершигора видав підручник “Иммунология”, який був одним з перших вітчизняних посібників у цій галузі.
З 1989 року по 2001 рік кафедру очолював доктор медичних наук, професор, академік НАН України В.В.Смірнов Наукова діяльність його пов’язана з фундаментальними дослідженнями пробіотиків та антимікробних речовин бактерій і вищих рослин, вивченням закономірностей їх утворення та механізму дії. Він є автором біля 400 наукових робіт.
Нині кафедру очолює академік АН Вищої школи України, доктор біологічних наук, професор Позур Володимир костянтинович.