Інститут Біології

Друк PDF

Зоологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заснований у 1805 році, як зоологічний кабінет Волинської гімназії вищих наук в м. Кременці (тепер Тернопільська область) із 1834 року на підставі Статуту Університету Св. Володимира, перетворений на Зоологічний кабінет (Зоологічний музей) Київського університету. Він є одним із найстаріших природничих музеїв України і унікальним науково-навчальним закладом. Протягом 175-річної історії існування Зоологічного музею у ньому працювали всесвітньо відомі біологи А.Л. Андржейовський, К.Ф. Кесслер, О.О. Ковалевський, О.О. Коротнєв, О.М. Сєверцов, В.К. Совинський, В.О. Караваєв, С.С. Четвериков, М.М. Воскобойніков, М.С. Образцов, праці яких увійшли до скарбниці світової науки. У Музеї зародилися і розвинулись відомі наукові школи із систематики комах, птахів, ссавців. Діяльність відомих українських зоологів - професорів В.М. Артоболевського, М.А. Воїнственського, О.П.Корнєєва, О.Б. Кістяківського, Л.О. Смогоржевського та багатьох інших нерозривно зв'язана із Зоологічним музеєм. Величезні заслуги Музею у вивченні фауни не тільки України, а й усього світу. Нині Зоологічний музей є освітнім, науково-дослідним та культурно-просвітницьким підрозділом Університету.
img 5431 300x200У Музеї виставлено для огляду понад 5500 видів тварин, які мешкають в усіх частинах земної кулі. Поряд із широко розповсюдженими представниками майже всіх основних груп тваринного світу демонструються не тільки багато рідкісних видів, а й стеллерова морська корова, мандрівний голуб - види, винищені людиною протягом останніх 200 років. Експозиція та наукові колекції Музею налічують 189 видів тварин, яких внесено до "Червоної книги України", та 108 видів - із міжнародної "Червоної книги". Серед експонатів, які особливо приваблюють відвідувачів, слід відзначити унікальні колекції ссавців, денних метеликів і тропічних жуків, райських птахів, колібрі, папуг тощо. Багато з експонатів Зоологічного музею є взірцями таксидермічного мистецтва. Окрасою Музея є найбільша в Україні збірка картин і малюнків відомого художника-анімаліста Г.Н. Глікмана. Наукові колекції Зоологічного музею налічують близько 700 тисяч одиниць зберігання і зареєстровані в усіх світових каталогах зоологічних колекцій. Найширше представлені колекції безхребетних тварин, головним чином, комах (668000 особин). Значними є зібрання птахів (17000) і ссавців (7800). Гордістю Зоологічного музею є всесвітньо відома колекція денних метеликів, foto 016 300x200яка налічує близько 500 тисяч екземплярів. Її основу складають збори відомого українського зоолога Л.А. Шелюжка. Видатне наукове значення мають ті екземпляри тварин, за якими було описано 320 нових для науки видів і підвидів комах, ссавців і птахів. Збереження, вивчення й поповнення фондових колекцій є одним із головних напрямків діяльності Зоологічного музею на сучасному етапі.
Не припиняється в Зоологічному музеї наукова й просвітницька праця. За роки незалежності працівниками музею захищено одну кандидатську дисертацію, вийшло з друку понад 60 наукових праць, описано 40 нових для науки видів і підвидів метеликів, 3 види і 1 підвид жуків, 1 вид ссавців. За участі працівників музею видано 5 фундаментальних каталогів фондових колекцій, низку унікальних монографій з фауни різних регіонів світу, ілюстровані визначники тварин фауни України, Національні доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні тощо. З 2003 року поновлено видання “Праць Зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка”.

Щорічно Зоологічний музей відчиняє свої двері перед тисячами відвідувачів. Його відвідало багато видатних державних та політичних діячів з усього світу. Тут наші співвітчизники й іноземні гості знайомляться з чарівним і неповторним світом тварин.


Музей відчинено для відвідування з 10.00 до 16.00 (вихідні – субота, неділя) Телефон для довідок: (044) 239 3277 Адреса: 01033 Київ, вул. Володимирська, 60