Інститут Біології

Друк PDF

Навчально-науковий центр «Інститут біології» створено у 2009 році на базі біологічного факультету, який існував в Київському національному університеті з 1933 році. Однак дві його кафедри (ботаніки і зоології) функціонували ще з 1834 року на філософському факультеті університету св. Володимира, а на його медичному факультеті в 1842 році було відкрито кафедру фізіології людини, в 1868 році – кафедру гістології і ембріології.

Удореволюційнийперіоднафакультетіпрацювалитаківсесвітньовідомівчені-біологи, якК. Кесслер, І. Шмальгаузен, С. Навашин, М. Холодний, М. Сєвєрцов. У різні роки ХХ ст. кафедри очолювали такі видатні вчені, як О. Палладін, Д. Зеров,О. Кистяківський, О. Кришталь, А. Ємченко, Д. Воронцов та ін.

karl-kessler 150x200     shmalgauzen 150x200     sergey navashin 150x200    holodny 150x200

            Кесслер                        Шмальгаузен                           Навашин                        Холодний

     Карл Федорович                 Іван Іванович                Сергій Гаврилович          Микола Григорович