Інститут Біології

НДЛ «Молекулярної біології та генетики»

НДЛ «Молекулярної біології та генетики» створена на основі лабораторії «Генетики індивідуального розвитку», яка існує з 70-х років ХХ сторіччя.

Завідувач наукової лабораторії  - кандидат біологічних наук - Городна Олександра Володимирівнат.(044)522-39-95.

Штат НДЛ «Молекулярної біології та генетики» нараховує 15 співробітників серед яких: 1 старший науковий співробітник, 2 молодших наукових співробітників, 2 провідних інженери, 4 інженери 1-ї категорії, 2 інженери 2-ї категорії, 1 інженер 3-ї категорії, 1 технік, та 1 лаборант.

З січня 2011 р. НДЛ працює за темою «Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних патологій".

 Науковцями НДЛ проводяться фундаментальні та прикладні дослідження за наступними напрямками: онтогенетики, структурно-функціональної організації хроматину, популяційної генетики дрозофіли, екологічної генетики, молекулярно-генетичних механізмів регуляції метаболічних процесів за допомогою різних імунокорегуючих препаратів, онкогенетики, молекулярно-генетичні механізми запрограмованої загибелі клітин.

Співробітники НДЛ є дійсними членами Українського біохімічного товариства та Українського товариства генетиків і селекціонерів, членами профспілкової організації КНУ імені Тараса Шевченка. Колектив НДЛ активно допомагає викладачам кафедри загальної та молекулярної генетики проводити лабораторні роботи, семінари, керувати курсовими, дипломними і дисертаційними роботами; розробляє навчальні програми, спільно готують до друку підручники, навчальні посібники, практикуми, методичні розробки для студентів; щорічно організують екскурсії студентів до наукових установ м. Києва.

За останні 5 років співробітниками НДЛ у співавторстві з викладачами кафедри підготовлено і опубліковано 4 монографії, 4 навчальних посібника і підручника, впроваджено 5 методичних розробок. 

Монографії

1. Кунах В.А., Демидов С.В., Козерецька І.А., Топчій Н.М. Історія генетики в Україні. - К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 140 с.

2. Бердишев Г.Д., Топчій Н.М., Тищенко О.М., Демидов С.В. Зміни структури хроматину протягом старіння. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 104 с.

3. Демидов С.В., Бердишев Г.Д., Голда Д.М., Топчій Н.М. Київський університет і розвиток генетики на Україні. - К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 100 с.

4. Тищенко О.М., Дубровна О.В., Топчій Н.М. Метилування ДНК в онтогенезі рослин. - К.: Логос, 2008. - 268 с.

 

Співпраця з іншими державними та іноземними установами

 1. Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ

 2. Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеско

 3. Національний інститут раку

 4. Національний університет біоресурсів і природокористування

 5. Науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України

 6. State University of Nevada (Reno, USA)

 7. California State University (Chiko, USA)

  Координати підрозділу

Пр. Академіка Глушкова, 2 кор.12, Київ, 03022, Україна

ННЦ «Інститут біології», КНУ імені Тараса Шевченка

т.(044)522-3995

зав.НДЛ – Городна Олександра Володимирівна