Інститут Біології

На сьогодні штат НДС "Зоології та екології" нараховує десять співробітників серед яких один старший науковий співробітник, три наукових співробітники, один молодший науковий співробітник, три інженери І категорії та два інженери ІІ категорії.

Основними напрямками наукових досліджень НДС на сьогодні є:

вивчення екологічних особливостей прісноводних риб;

дослідження біорізноманіття ряду Лускокрилих України;

вивчення екологічних особливостей ос-хризідід України;

моніторинг сучасного стану орнітофауни України;

палеоекологічні дослідження;

дослідження фотолюмінесценції біологічних об’єктів, як методу діагностики функціонального стану клітин в екологічному моніторингу.

За результатами досліджень протягом 2010-2012 років було опубліковано 27 наукових статей та зроблено більше 70 виступів на наукових конференціях. В числі публікацій:

1.  Bidzilya O.V., Budashkin Yu.I. Two new species of the genus Scrobipalpa Jnase, 1951 from the Eastern Crimea (Lepidoptera, Gelechiidae) // SHILAP Revta. Lepid.,  2011. – Vol. 39, No.155. – р. 64-74.

2. Yanenko V., Serebryakov V., Loparev S. The population status of the Quail Coturnix coturnix in Ukraine: an update // Bird Census News – 2011. – № 22/1, p. 23-26

3. Grigorieva O. O., M.A. Berezovskaya, Datsenko A. I. Effect of microwave irradiation on growth and photoluminescence efficiency of the green alga Chlamydomonas actinochloris // Hydrobiological journal. – 2010. – Vol.46, №4. – р.99-104.

В НДС наявна палеонтологічна колекція, яка постійно поповнюється.

Співробітники НДС Зоології та екології приймають участь в навчальному процесі ННЦ “Інститут біології”, допомагають студентам кафедри зоології в підготовці курсових та дипломних робіт, є науковими керівниками деяких робіт. Також проводиться активна робота з обдарованою молоддю – співробітники сектору є науковими керівниками ряду дослідницьких робіт МАН.