Інститут Біології

Відділ „Біофізики”

Завідуюча відділом біофізики є Нурищенко Н. Є. доктор біологічних наук. На сьогодні співробітниками відділу є Омельянюк В.С. кандидат біологічних наук, Каніболоцький Д.С. кандидат хімічних наук, Трушина В.А. кандидат біолргічних наук, Цейслер Ю.В. кандидат біологічних наук, Мединська К.О. кандидат біологічних наук, Пелюх Л.І, Качкарова Л.А., Кірієнко К.О.
Відділ „Біофізики” тісно співпрацює з лабораторією радіаційної біохімії Національного наукового центру радіаційної медицини АМН України, лабораторією біофізики Ін-ту отоларингології ім. професора О.С. Коломийченка АМН України, відділом клітинної біології Патрського університетуту (Греція), Інститутом молекулярної біології і генетики АН України, Інститутом молекулярної біології Австрійської АН (Австрія), Інститутом анатомії Бернського університетуту (Швейцарія), Інститутом експериментальної. біології ім. Ненцького Польської академії наук (Польща). Основні результати опубліковані в понад 700 наукових працях. Є три авторських свідоцтва.