Інститут Біології

Діагностична лабораторія ННЦ «Інститут біології» створена з метою проведення наукових досліджень (біохімічних, мікробіологічних, імунологічних, паразитологічних, цитогістологічних, якості води (фізико-хімічні і мікробіологічні показники) та екологічної придатності добрив, кормів) біологічного матеріалу тварин.

Пріоритетними напрямами роботи Діагностичної лабораторії є: дослідження впливу екстрагованих компонентів адаптогенів природного походження на ланки метаболізму клітин за умов ульцерогенезу та канцерогенезу.