Інститут Біології

Наукова робота відділу біофізики

Основні наукові напрями відділу спрямовані на вивчення клітинних і молекулярних механізмів м’язового скорочення, дослідження механізмів впливу фізичних факторів на нормальні та патологічно змінені тканини гладеньких та скелетних м’язів, а також моделювання конформаційної рухливості білкових молекул. Співробітниками розроблено високочутливі методи температурно-пертурбаційної диференційної спектрофотометрії і низькотемпературної флуоресценції, двохвильовий флуоресцентний метод, методи виділення, очистки та ідентифікації скоротливих білків і досліджено їх біофізичні і біохімічні властивості, створено модель м’язового ушкодження, досліджено механізми дії ультразвуку різних параметрів.