Інститут Біології

Історія відділу біофізики

Відділ біофізики створений у 1965. Фундатором, науковим керівником і завідувачем відділу у 1965-80 р.р. був видатний фізіолог академік П. Г. Богач. В 1981 – 2001рр. відділом керувала кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник. В.М. Данилова, в 2001 – 2008 рр. доктор біологічних наук, професор. М.С.Мірошниченко, з 2008 відділ очолює доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Н.Є. Нурищенко

Значний внесок у розвиток відділу внесли: доктор біологічних наук, професор. В.Л.Зима, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник В.Соколова, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник В.С Трегубов., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Філенко А.М., кандидат біологічних наук Сопін Г.Є., кандидат біологічних наук Дубонос В.М., кандидат біологічних наук Янковський Д.С., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Бабійчук Е.Б., кандидат біологічних наук Бабійчук В.С., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Кулікова Н.В., Шаховський А.М. які працювали у відділі у різні роки.