Інститут Біології

про кафедру генетики

Кафедра загальної та молекулярної генетики забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю "генетика" – готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів на денному та заочному відділеннях. 

З 1998р. кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Демидов Сергій Вікторович. Професорсько-викладацький склад налічує 9 штатних викладачів. Серед них: 2 професори, 4 доценти і 3 асистенти.

На базі кафедри загальної та молекулярної генетики працює науково-дослідна лабораторія «Молекулярної біології та генетики». Дослідницька робота пов’язана з вивченням молекулярної організації хроматину, топологічної організації ДНК в ядрах клітин, популяційної та екологічної генетики, генетичної нестабільності та її механізмів. Співробітники кафедри активно співпрацюють з інститутами НАНУ, УААН і МОЗ, університетами України, а також закордонними науковими та освітніми установами.

Випускники кафедри або продовжують навчання в аспірантурі, або працюють у багатьох установах як в Україні, так і за кордоном.