Інститут Біології

Філія Біологія клітини та біоінженерія

Спеціалізацію очолює доктор біологічних наук, професор, академік НАН України Блюм Ярослав Борисович - відомий вчений у галузі клітинної біології, біотехнології рослин, геноміки та біоінформатики.

 

Кадровий склад спеціалізації:


1. Блюм Ярослав Борисович – доктор біологічних наук, професор, академік НАН України (зав. спец.)
2. Кунах Віктор Анатолійович - доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
3. Негруцький Борис Сергійович - доктор біологічних наук, професор
4. Ємець Алла Іванівна - доктор біол. наук, старший науковий співробітник
5. Сорочинський Борис Володимирович - доктор біол. наук, старший науковий співробітник
6. Карпов Павло Андрійович - кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
7. Новожилов Олег Васильович - кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
8. Белокурова Валерія Борисівна - кандидат бiологічних наук, старший науковий співробітник
9. Рудас Володимир Андрійович - кандидат бiологічних наук, старший науковий співробітник
10. Кравець Олена Адольфівна - кандидат бiологічних наук, старший науковий співробітник
11. Шелудько Юрій Всеволодович - кандидат бiологічних наукстарший науковий співробітник
12. Пірко Ярослав Васильович кандидат бiологічних наук
13. Корховий Віталій Івановичкандидат бiологічних наук
14. Ісаєнков Станіслав Валентиновичкандидат бiологічних наук
15. Пірко Надія Миколаївнакандидат бiологічних наук
16. Литвин Дмитро Івановичкандидат бiологічних наук
17. Герасименко Ірина Михайлівна – кандидат бiологічних наук
18. Красиленко Юлія Андріївнакандидат бiологічних наук

 

Педагогічна робота:

Викладачі спеціалізації здійснюють навчально-виховну роботу з підготовки фахівців - клітинних біологів та біоінженерів, яка обов’язково поєднується з науково-дослідною роботою, що сприяє закріпленню знань та опануванню методів планування й проведення експериментів. 

Викладачами спеціалізації розроблено навчальні програми спецкурсів і лабораторних практикумів, що охоплюють всі основні напрями сучасної клітинної біології, біотехнології, геноміки, структурної біології, нанобіотехнології та біоінформатики.
Практичні заняття та усі види практики проводяться на базі Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»  http://ifbg.org.ua/uk  та в інших академічних і науково-дослідних установах.

 

Фахівець - клітинний біолог та біоінженер здатний виконувати нижче зазначену професійну роботу:
- проводити на сучасному науковому рівні клітинно-біологічні та генно-інженерні дослідження;
- розробляти технології ізолювання живих клітин, їх злиття, регенерації, мікроклонального розмноження рослин та клонування тварин;
- здійснювати моделювання та конструювання організмів з новими властивостями на основі технології рекомбінантних ДНК;
- використовувати комп`ютерну інформаційну базу даних у плануванні і проведенні клітинно-біологічних та генно-інженерних експериментів, тобто володіти базовими навичками в галузі біоінформатики та геноміки;
- планувати, організовувати і здійснювати навчальний процес у вищих та середніх навчальних закладах.

 

Міжнародна співпраця:

Спеціалізація біологія клітини та біоінженерія підтримує тісні зв`язки з провідними науковими і освітніми установами світу. Зокрема, кафедра співробітничає з Інститутом білку РАН (Москва), Московським державним університетом ім. М. Ломоносова (Росія), Університетом м. Антверпен (Бельгія), Інститутом молекулярної генетики (Прага, Чехія), Інститутом генетики культурних рослин (Гатерслебен, Німеччина), з Університетом Південного Парижу (Франція), Університетом м. Клемсон (США), Університетом Мічигану (США) та Каліфорнійським Університетом (США).
Найкращі студенти кафедри направляються на стажування та переддипломну практику в науково-дослідні інститути інших держав.
Випускники спеціалізації працюють в вітчизняних та іноземних науково-дослідних інститутах, наукових центрах за кордоном (John Innes Centre, UK; Durham University, UK; Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Germany; Antwerpen University, Belgium; Clemson University, USA; Alabama University, USA та інш.) в провідних медико-діагностичних центрах та відомих компаніях, що мають представництва в Україні (EUROLAB, ДІЛА, Каргіл, Сингента та інш.) та просувають свою продукцію в медицині та агросекторі на території нашої держави. Деякі випускники знайшли себе в компаніях, що реалізують свою продукція для створення фітоландшафтів.

 

Спеціалізація готує висококваліфікованих випускників, спроможних проводити наукові дослідження на рівні, що відповідає світовим стандартам, і конкурувати за робочі місця на світовому ринку праці.

Випускники володіють глибокими знаннями у галузі клітинної біології, молекулярної біотехнології, геноміки, біоінформатики та відповідними сучасними біологічними методиками і технологіями, зокрема такими, що дозволяють проводити структурно-функціональні дослідження на ізольованих живих клітинах та їх компонентах, базуючись на оволодінні технологіями культури клітин in vivo, трансформації ДНК та використанні моноклональних антитіл. В прикладному аспекті це дає практичну базу для робіт по мікроклональному розмноженню рослин та клонуванню тварин, створенню ліній-продуцентів біологічно активних речовин, конструюванню нових організмів за допомогою перенесення ДНК із інших організмів. Останні роки значимі акценти робляться на вивченні досягнень структурної та функціональної геноміки, застосуванню методів біоінформатики у сучасних молекулярно-генетичних дослідженнях.

 

Наші випускники працюють у вітчизняних та іноземних науково-дослідних інститутах та Університетах; крім цього, вони мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі та докторантурі.

Викладачі є відомими вченими, які представляють декілька наукових шкіл, широко визнаних в Україні та за кордоном.