Інститут Біології

Друк PDF

Кафедра зоології була створена в складі філософського факультету університету Святого Володимира в 1834 році. Вона має давні та багаті наукові традиції. У різні роки на кафедрі працювали такі видатні вчені-зоологи, як В.М.Артоболевський, Д.Е.Белінг, М.В.Бобрецький, М.М.Воскобойніков, М.А.Воїнственський, К.Ф.Кесслер,

О.О.Ковалевський, С.Ю.Кушакевич, О.О.Кортнєв, О.П.Корнєєв, О.Б.Кістяківський, О.Г.Лебедєв, Ф.Мідендорф, В.А.Мовчан, О.П.Маркевич, О.П.Кришталь, О.М.Паульсон, В.П.Поспєлов, Я.В.Роял, Б.О.Сварчевський, О.М.Северцов, Д.К.Третяков, Г.Й.Щербак та багато інших.

Нині кафедру очолює доктор біологічних наук, професор В.В.Серебряков.

Професорсько-викладацький склад кафедри: 5 професорів, 6 доцентів і 3 асистента.

Кафедра здійснює підготовку фахівців із таких спеціалізацій: зоологія безхребетних протозоологія, гельмінтологія, карцинологія, ентомологія, арахнологія, малакологія; зоологія хребетних іхтіологія, батрахогерпетологія, орнітологія, теріологія.

При кафедрі працює науково-дослідний сектор зоології та екології, у штаті якого налічується 9 наукових співробітників та інженерів (у тому числі 3 кандидата біологічних наук).

Напрямки наукових досліджень кафедри різнопланові: систематика безхребетних і хордових тварин, вивчення видового складу та дослідження біорізноманіття тваринного світу України та прилеглих територій, шляхів його збереження і раціонального використання: дослідження закономірностей пристосування тваринних організмів до умов довкілля та взаємозв'язків із іншими групами організмів, міграції та поведінки тварин; вивчення переносників вірусних, бактеріальних і протозойних збудників захворювань людини, тварин, рослин і розробка екологічно безпечних засобів боротьби з ними; гідробіологічні дослідження.

Колектив кафедри тільки за останні 10 років опублікував ряд підручників, у тому числі „Зоологія безхребетних”, і посібників для студентів, абітурієнтів та учнів середніх шкіл. Крім того, тільки за останні 7 років було випущено велику кількість методичної літератури 60 науково-методичних розробок, близько 200 статей і 150 тезисів. На рік кафедра забезпечує проведення від 8 до 15 експедицій. Викладачі кафедри читають близька 40 спецкурсів і лабораторних практикумів.