Інститут Біології

 

emblema Кафедра цитології, гістології та біології розвитку заснована в складі медичного факультету о 1868 році як кафедра гістології, ембріології та порівняльної анатомії. Її організатором та першим завідувачем кафедри був професор Перемежко П.І. З 1920 у зв'язку з реорганізацією університету освіти в Україні вона стала складовою частиною Київського медичного інституту. На біологічному факультеті Київського університету кафедра гістології була відновлена в 1934-1935 навчальному році, як кафедра анатомії, гістології й ембріології. З 1955 – кафедра експериментальної біології та дарвінізму, з 1963 – кафедра цитології, гістології та біології розвитку. Завідувач кафедри у 1934–1941 став професор О.А.Івакін, у 1944–1981 – професор Б.Г.Новиков, у 1981–1997 – професор В.М.Гордієнко, з 1997 каф. очолює професор, доктор. біологічних наук М.Е. Дзержинський.

На сьогодні колектив кафедри під керівництвом М.Е. Дзержинського зосередив увагу на вивченні ролі нейроімуноендокринної регуляції функцій організму, зокрема статевого дозрівання, сезонної циклічності репродуктивного комплексу, функції гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної та надниркової систем та компенсаторно-пристосувальних реакцій організму.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 10 штатних викладачів, з них:

- професорів - 2;

- доцентів - 7;

- асистентів - 1

Кафедра зарекомендувала себе як надійна навчально-наукова структура в Україні з підготовки висококваліфікованих спеціалістів-морфологів для закладів НАН і МОЗ України.

На кафедрі читаються провідні фундаментальні курси «Загальна цитологія», «Гістологія», «Біологія індивідуального розвитку” «Теорія еволюції» та більше 20 спеціальних курсів, відповідно до яких проводяться лабораторії спеціалізації з гістології, ембріології тварин, хірургії, морфометрії, патології клітин, гематології, імуноцитохімії, гістохімії, нейрогістології тощо.

Колективом кафедри розроблено нові підручники з цитології та гістології, що базуються на сучасних досягненнях останніх років (2006, 2010 роки видання), також видана різна методична література для спецкурсів та лабораторних занять.

Кафедра підтримує зв’язки з кафедрою зоології хребетних тварин Варшавського університету, з біологічним факультетом університету м. Зальцбург, з лабораторією Університету Штату Луїзіана (США),  з лабораторією генетики розвитку Похангського університету науки та технології і в науково-дослідному центрі кальцію, пам’яті та навчання (Південна Корея)  та з багатьма НДІ в Україні.

Історія кафедри  і головні напрями її педагогічної та наукової діяльності висвітлені в літературі: Історія Київського університету. К., 1959. Київський університет імені Тараса Шевченка. Біологічний факультет. Київ, 1999.

На кафедрі навчаються бакалаври, спеціалісти (7.040102004) і магістри (8.040102004) за спеціальністю «Цитологія і гістологія».

На кафедрі можна підвищувати свою кваліфікацію в аспірантурі та докторантурі.

Наукову тему кафедри разом із викладачами виконують: науковий співробітник  Бузинська Наталія Олександрівна, інженери 1 категорії: Рослова Наталія Миколаївна, Ткаченко Олена Василівна.

spivrobit laborat

 

 

 

 

На нашій кафедрі існує навчальна лабораторія. Завідує навчальною лабораторією Скригун Наталія Володимирівна.