Про кафедру генетики

Кафедра загальної та молекулярної генетики забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю "генетика" – готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів на денному та заочному відділеннях. 

З 1998р. кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Демидов Сергій Вікторович. Професорсько-викладацький склад налічує 9 штатних викладачів. Серед них: 2 професори, 4 доценти і 3 асистенти.

 

 

Кадровий склад кафедри:

професор Демидов Сергій Вікторович – завідувач кафедри

професор Сиволоб Андрій Володимирович

доцент Афанасьєва Катерина Сергіївна

доцент Безруков Володимир Федорович

доцент Козерецька Ірина Анатоліївна

доцент Рушковський Станіслав Річардович

ассистент  Дергай Олександр Васильович

ассистент Проценко Олександра Володимирівна

ассистент Серга Світлана Валеріївна

Шкляр Світлана Євгеніївнасекретар кафедри

 

Штат навчальної лабораторії:

Ожерєдова Ірина Петрівна – завідувач навчальною лабораторією

Пелипенко Ірина Миколаївна – спеціаліст І категорії

Крячок Людмила Миколаївна – спеціаліст ІІ категорії

Василенко Ольга Петрівна – спеціаліст

Парнікоза Тетяна Вікторівна – старший лаборант

Жукінська Олена Анатоліївна - лаборант

  

На базі кафедри загальної та молекулярної генетики працює науково-дослідна лабораторія «Молекулярної біології та генетики». Дослідницька робота пов’язана з вивченням молекулярної організації хроматину, топологічної організації ДНК в ядрах клітин, популяційної та екологічної генетики, генетичної нестабільності та її механізмів. Співробітники кафедри активно співпрацюють з інститутами НАНУ, УААН і МОЗ, університетами України, а також закордонними науковими та освітніми установами.

Випускники кафедри або продовжують навчання в аспірантурі, або працюють у багатьох установах як в Україні, так і за кордоном. Серед наших випускників – кандидати і доктори наук, професори, члени-кореспонденти НАНУ. 

 

Державні та міжнародні нагороди

професор Демидов С.В. - 30 жовтня 2009 був удостоєний почесного звання «Заслужений працівник освіти України»

доц. Безруков В.Ф. – Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР "За досягнуті успіхи у розвитку народного господарства  України» (1996), знаком «Відмінник освіти України» (1996), Почесними грамотами Міністерства освіти та науки України (1998, 1999, 2004, 2005)

Навчальна діяльність:

На кафедрі читається кілька нормативних курсів та спецкурси, що відповідають різноманітним сучасним напрямам генетики. Крім викладачів кафедри, до викладання залучаються провідні спеціалісти академічних науково-дослідних установ.

Підготовка студентів на кафедрі здійснюється за наступними спеціальностями:

бакалаври – 6.040102 «Біологія»

спеціалісти - 7.04010209 «Генетика»

магістри – 8.04010209 «Генетика»

При кафедрі працює філія Біологія клітини та біоінженерія 

В аспірантурі на даний  час навчаються 5 аспірантів. За кафедрою закріплені 2 пошукачі.

 

Досягнення студентів

За участю студентів кафедри загальної та молекулярної генетики за останні три роки було опубліковано більше 20 наукових робіт.

У 2008 студентка М.О.Зажицька отримала перший диплом за кращу доповідь у секції генетика на Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченій 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира («Шевченківська весна», Київ. У 2009 студенти Л.А.Столяр і А.І.Чуба отримали перший диплом за кращу доповідь на V з’їзді радіобіологічного товариства України (Ужгород).

Студентка М.О.Зажицька у 2010 отримала Премію НАНУ для студентів вищих навчальних закладів за роботу "Механізми виходу ДНК під час електрофорезу ізольованих клітин".