Навчальна програма

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів-біологів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю фізіологія рослин, а також проводить набір до аспірантури та докторантури за спеціальностями 03.00.12 – фізіологія рослин та 03.00.16 - екологія.

Нормативні курси:

Фізіологія рослин (проф. Мусієнко М.М., проф. Таран Н.Ю.)

Анатомія рослин (доц. Панюта О.О., доц. Ольхович О.П.)

Спецкурси :

Фотосинтез (проф. Мусієнко М.М.)

Біохімія рослин (доц.Косик О.І.)

Біотехнологія рослин (доц. Панюта О.О.

Екологія рослин (доц. Ольхович О.П.)

Кореневе живлення (доц. Войцехівська О.В., Белава В.Н.)

Стійкість рослин (доц. Капустян А.В.)

Ріст і розвиток рослин (доц. Панюта О.О.)

Ферментологія (доц. Капустян А.В.)

Біологія лікарських рослин (доц. Славний П.С.)

Фізіологія вищих водних рослин (доц. Ольхович О.П.)

Фізіологія і біохімія нижчих рослин (доц.Ольхович О.П.)

Фітоімунологія (доц. Панюта О.О.)

Адаптаційний синдром у рослин (проф. Таран Н.Ю.)

Математична обробка даних в фізіології рослин (доц. Войцехівська О.В.)

Основи наукових досліджень (проф. Таран Н.Ю.)

Менеджмент навколишнього середовища (доц. Ольхович О.П., доц. Белава В.Н.,)

Екофізіологія рослин та здоров’я (доц. Косик О.І.)

Цитофізіологія (доц. Косик О.І.)

Фізіологічні основи фітодизайну (доц. Капустян А.В.)

Гідрорегуляція екосистем (доц. Капустян А.В.)

Фізіологія розмноження рослин (доц.Капустян А.В.)