Лабораторія мікробіології

Наукова робота НДЛ «Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології»

На сьогодні мікробіологічний та імунологічний підрозділ лабораторії працює над такими проблемами: отримання біологічно-активних препаратів та створення на їх основі вакцинних препаратів на основі пухлинних клітин; добір бактеріальних біополімерів з канцеропротективною дією; новосинтезовані хімічні сполуки – як перспективні коректори імунітету; розробка і апробація режимів введення біополімерів для підвищення імунореактивнос-ті організму; оптимізація режимів застосування отриманих біопрепаратів на моделях пухлинного росту. Підрозділ цитології, гістології та біології розвитку має мету з’ясувати вплив стресу на досліджувані нейроімуноендокринні взаємозв’язки; визначити роль гліальних клітин та специфічних пептидів головного мозку на механізми взаємодії регуляторних систем залучених в процеси регуляції розмноження. Цим підрозділом також  будуть досліджені зміни ультраструктурних показників функціональної активності астроцитів у різних фазах репродуктивного циклу та за умов дії стресу; вплив катехол- та індоламінергічних систем головного мозку на механізми стимуляції репродуктивної функції специфічними пептидами головного мозку.

Основні наукові праці:

1. Билай В.И. Токсинообразующие микроскопические грибы. К., 1971;

2. Ротмистров М.Н. Микрорбная деструкция синтетических органических веществ. К., 1975, Вершигора Ю.А. Стаффилококк. К., 1988,

3. Нікітін Г.О. Биохимические основы микробиологических производств. К., 1994;

4. Позур В.К. Імунобіологічна активність бактеріальних пептидогліканів. К., 2002,

5. Сенчило Н.В., Гарманчук Л.В., Яворська Н.В., Позур В.К. Розробка імуноферментної тест-системи для діагностики захворювань стафілококової етіології // Імунологія та алергологія, 2008.

6. Л.В.Гарманчук., В.М.Святецька, В.В.Позур, Р.С.Довгий, М.М.Сухомлин, О.М.Макаренко. Реакція органів імунної системи на дію екстрактів міцелію і культуральної рідини базидієвих грибів Leucoagaricus macrorhizus та Ganoderma Iucidum IN VIVO // Вісник проблем біології і медицини.- 2011, випуск 2 т.3 (86)-с.30-34.,

7. Путников А.В., Гарманчук Л.В., Сенчило Н.В., Федорчук А.Г., Лузина О.Я., Фурзикова Т.М. Инактивированные микробные клетки Stahhylococcus Wood – 46 тормозят рост опухоли и усиливают инфильтрацию лимфоцитов опухоли //  Імунологія та алергологія: наука і практика, №2, 2011 , с. 87-89.