Наукова робота НДЛ “Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань”

Тематика наукових досліджень лабораторії: розробка технологій оздоровлення рослин, дослідження особливостей виживання популяцій фагів фітопатогенних бактерій в природі, розробка сучасних методів діагностики фітовірусних інфекцій, вивчення зв’язку розвитку вірусної інфекції з забрудненням оточуючого середовища, моніторинг вірусних інфекцій на території України.

Результати наукових досліджень відображені в чисельних наукових публікаціях та широко представлені на вітчизняних і міжнародних конференціях та симпозіумах.

У структурі НДЛ “Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань” можна виділити наукові групи, які займаються певною проблематикою:

Группа: Екологія, епідеміологія, еволюція та діагностика вірусних захворювань рослин (під керівництвом завідувач лабораторії, кандидат біологічних наук О.В.Шевченка)

Співробітники:

завідувач НДЛ, кандидат біологічних наук О.В.Шевченко

науковий співробітник, кандидат біологічних наук А.С.Бисов

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук Г.О.Снігур

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук А.В.Господарик

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук О.А.Іутинська

провідний інженер Г.М.Орловська

провідний інженер С.М.Петренко

провідний інженер Т.Г.Кот

лаборант Л.Ф.Горбаченко

Робота групи спрямована на вивчення питань епідеміології вірусних інфекцій рослин – способів передачі вірусів у природі, їх економічної важливості та можливості впливу на них з метою контролю та профілактики фітовірусних хвороб. З цією метою розробляються наступні питання:

діагностика вірусних інфекцій рослин;

моніторинг штучних екосистем, переважно сільськогосподарського призначення, на предмет діагностики та картування вірусних патогенів;

прогнозування поширення вірусів рослин та створення рекомендацій з раціонального землекористування;

вивчення еволюційних особливостей вірусів рослин.

Об’єктами епідеміологічних та еволюційних досліджень виступають вірусні патогени злакових, олійних, овочевих, баштанних, фруктових, декоративних культур, дикорослих рослин та ін.

Окрім питань епідеміологічного характеру, особливе значення надається вивченню впливу стресових факторів довкілля, перш за все хронічної дії радіоактивного опромінення та важких металів, на розвиток вірусних інфекцій рослин на рівні тканини та рослини, та їх поширення в межах екосистем. Отримано ряд принципово нових фундаментальних даних щодо особливостей розвитку візуальних симптомів та цитопатології вірусних інфекцій, системного транспорту вірусів рослин в умовах антропогенно змінених екосистем та ін.

  

Група: Космічна фітовірусологія та діагностика вірусних захворювань злакових, пасльонових і лікарських культур  (під керівництвом провідного наукового співробітника, доктора біологічних наук Л.Т. Міщенко)  

Співробітники:

провідний науковий співробітник, доктор біологічних наук Л.Т. Міщенко

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук А.А. Дуніч

провідний інженер Г.С. Янішевська

провідний інженер В.В. Тороп

інженер 1 кат. Н.І. Ляшук 

Робота групи спрямована на дослідження взаємовідносин фітовірусів з рослинами-хазяями у природному і трансформованому середовищах, зокрема за умов модельованої мікрогравітації, та розробці діагностики вірусних захворювань рослин з метою профілактики хвороб вірусної етіології та створення бази даних з переліком найбільш шкодочинних патогенів.

Об’єктами досліджень є віруси, що уражують господарсько важливі культури та культури, що залучені у фармакологічну промисловість: злакові, зокрема,  озиму пшеницю (вірус смугастої мозаїки пшениці), лікарські (женьшень справжній, ехінацея пурпурова, валеріана лікарська, м'ята перцева, подорожник великий, лофант анісовий та ін.) і пасльонові (картоплю і томати).

Основні напрямки досліджень:

діагностика вірусних інфекцій рослин;

вивчення фізіології вірусінфікованих рослин (вміст вуглеводів, фотосинтетичних пігментів, біологічно активних речовин);

дослідження адаптаційного потенціалу рослин до дії біотичних та абіотичних чинників;

зясування механізмів гравічутливості та адаптації рослин до несприятливих екологічних чинників;

вивчення взаємодії у системі „вірус – рослина-хазяїн” за умов модельованої мікрогравітації;

розробка власних діагностикумів для ідентифікації вірусів та практичних рекомендацій по захисту культур від фітопатогенів.

 

Група Вивчення особливостей екології фагів, активних проти фітопатогенних бактерій (під керівництвом кандидата біологічних наук  Л.І. Семчук)

Співробітники:

Старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук Л.І. Семчук

Провідний інженер С.А. Ромашев

Робота групи спрямована на вивчення екологічної ролі фагів у природі, та механізмів, що забезпечують їх збереження, циркуляцію та високу чисельність.

Об’єктами досліджень є фаги фітопатогенних бактерій родів Xanthomonas,  Erwinia, Pseudomonas. Відбори зразків для них проводяться у місцях активної репродукції  фітопатогенних бактерій у рослинних екосистемах України. При проведенні аналізу границь ареалу поширення фагів, що здатні інфікувати штами фітопатогенних бактерій, поширених на Україні відбирали із проби зябер риб Чорного моря; із проб доставлених з Української антарктичної станції. Аналіз включав вивчення  літичної активності, здатності до утворення рекомбінантів, частоту утворення мутантів, здатних до розширення діапазону хазяїв, ко-еволюційні  взаємодії хазяїна та фага. У процесі досліджень створена лабораторна колекція, що налічує близько 800 природних ізолятів фагів, активних проти фітопатогенних  бактерій Xanthomonas,  Erwinia, Pseudomonas .

Основні напрямками досліджень є:

екологія фагів, виділення та вивчення нових ізолятів фагів та підтримання  їх лабораторної колекції;

аналіз особливостей  циркуляції  та збереження фагів в природі;

вивчення механізмів адаптації фагів в природі;

вивчення ко-еволюції фагів і фітопатогенних бактерій,

вивчення  генетичних зв’язків фагів,

використання фагів для контролю чисельності патогенних бактерій в біоценозах.

 

Група:  Віруси декоративних рослин

Співробітники:

старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук О.М. Постоєнко, активну участь у роботі наукової групи приймають доцент Компанець Т.А., доцент Коротєєва Г.В. та аспіранти кафедри вірусології.

Робота групи спрямована на дослідження  вірусних інфекцій декоративних культур рослин та віруси рідкісних та зникаючих видів рослин, а також вплив вірусної інфекції на фізіологічний стан рослин .

Об’єктами досліджень є віруси, що уражують декоративні культури, а також рідкісні та зникаючі види рослин

Основні напрямки досліджень:

діагностика вірусних інфекцій рослин;

регуляція захисних механізмів рослин при фітовірусних інфекціях;

дослідження адаптаційного потенціалу рослин до дії біотичних та абіотичних чинників;

розробка власних діагностикумів для ідентифікації вірусів декоративних рослин та практичних рекомендацій по захисту культур від фітопатогенів.