Науково-дослідна лабораторія “Ботаніки”

Науково-дослідна лабораторія Ботаніки

Завідувач НДЛ – Карпенко Наталія Іванівна, кандидат біологічних наук. 

НДЛ Ботаніки” проводиться визначення складу основних груп ТОНІ (таксонів особливого наукового інтересу) в базових колекціях кафедри ботаніки за ступенем раритетності, наукового та практичного значення;  дослідження складу альгофлори грунтів, динаміки розвитку водоростей у грунті, визначення токсичності грунту за альгологічними показниками, визначення ступеню впливу мікрохвильового опромінення на культуру водоростей; таксономічні дослідження ендемічних видів судинних рослин флори України; розпочато молекулярно-генетичні дослідження об’єктів групи ТОНІ, критичних в таксономічному відношенні; досліджується вплив факторів оточуючого середовища на розвиток вірусної інфекції, діагностика вірусних інфекцій.

Для проведення наукових досліджень створені та підтримуються: науковий гербарій кафедри ботаніки (KWU) та 2 колекції: 1)  мікроводоростей (ACKU), 2)  культур грибів-макроміцетів (FCKU).

Телефон лабораторії:  521-33-36, mail to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 У складі НДЛ працюють 7 співробітників, з них 4 – кандидати наук:

Завідувач НДЛ – Карпенко Наталія Іванівна, кандидат біологічних наук,

тел. роб. 521-33-36, mail to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Постоєнко Олена Михайлівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, тел. роб. 521-35-02, mail to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Демченко Едуард Миколайович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник, тел. роб. 521-33-36.

Березовська Маріанна Анатоліївна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник, тел. роб. 521-33-36.

Діденко Віталія Іванівна, інженер 1 категорії, тел. роб. 521-33-36, mail to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ромашев Сергій Альбінович, провідний інженер, тел. роб. 521-35-02

Євдокименко Юлія Сергіївна, інженер IІ категорії, тел. роб. 521-33-36, mail to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Головні наукові досягнення

Співробітниками НДЛ опубліковано понад 100 статей, 10 монографій, 1 патент.

Розроблено методичні рекомендації по контролю якості антропогенно трансформованого середовища за п'ятибальною шкалою на основі порівняння структури альгоугрупувань дослідних ґрунтів з даними щодо структури фонових зональних угрупувань фітоедафону. Встановлено, що ряд видів зелених грунтових водоростей може уражуватись вірусами вищих рослин та виступати резервуарами вірусних інфекцій. Вперше в Україні адаптовано методики оцінки якості вод на основі діатомових індексів згідно до норм ЄС. Визначено основні ознаки видів чужинних рослин для оцінки рівня інвазійності їхніх популяцій у трансформованому середовищі рівнинної України. Охарактеризована наукова та практична цінність природних кормових угідь проектованого національного природного парку «Пирятинський». Запропоновані норми розрахунків навантаження на дані природні кормові угіддя, що забезпечуватимуть їхнє невиснажливе і стале використання та збереження біорізноманіття. Здійснено вивчення фіторізноманітності антарктичних екосистем та розвитку трав’яної тундрової рослинності у сучасних умовах у зв’язку з відступом льодовика поблизу місця розташування польської наукової дослідної станції. Створено колекцію живих культур грибів-макроміцетів. виявлено нові місцезнаходження для 10 видів макроміцетів. З пошкоджених полімерних матеріалів (акрилових, силіконових та гуми) ізольовано 19 видів мікроскопічних грибів. Встановлено факт утворення біоплівки на поверхні досліджених полімерів, яка сформована міцеліальними грибами, бактеріями, дріжджами, актиноміцетами (з переважанням темнопігментованих мікроміцетів). Вперше із застосуванням ізольованого комплексу мікроорганізмів встановлено ступінь грибостійкості 7 різних полімерних матеріалів (акрилат- та силіконвмісних), який різнився від ступеню грибостійкості даних матеріалів, визначеного із застосуванням видів грибів у відповідності до ГОСТ 9.049-91.

Насьогодні співробітники НДЛ разом з викладачами, аспірантами та студентами проводять дослідження по темі “Збереження біорізноманіття та комплексне дослідження стратегій адаптації фіто-, зоо- та віробіоти України з використанням біоінформаційних технологій ” (2011-2015 рр.). Визначено склад основних груп ТОНІ (таксонів особливого наукового інтересу) в базових колекціях кафедри ботаніки (колекції мікроводоростей – ACKU, науковому гербарії – KWU, колекції грибів-макроміцетів – FCKU за ступенем раритетності, наукового та практичного значення. Розпочато молекулярно-генетичні дослідження об’єктів групи ТОНІ, критичних в таксономічному відношенні.

 

Основні публікації співробітників НДЛ “Ботаніки”

1. Кондратюк Т.А. (співавт.) Проблеми біопошкодження пам’яток історії та культури / Проблеми збереження, консервації і реставрації музейних пам’яток історії та культури. Спецвипуск / Кол. авторів, керівн. Т.О. Кондратюк – К.: ІПК ПК, 1998. – 172 с.

2. Кондратюк Т.А. (співавт.) Сравнительная оценка влияния биоцидов и краун-эфиров на культуры микромицетов-деструкторов / Т.А. Кондратюк, В.А. Бидзиля, Н.Н. Жданова // Мікробіол. журн. – 2002. – 64, № 2. – С. 48-59.

3. Кондратюк Т.А. (співавт.) Развитие микромицетов на произведениях станковой живописи / Т.А. Кондратюк, Н.Н. Жданова // Микология и фитопатология (Россия) – 2002. – 36, Вып. 2. – С. 53-58.

4. Кондратюк Т.А. (співавт.) Материалы и изделия: качество и сертификация с точки зрения проблемы биоповреждений / Т.А. Кондратюк, Н.Н. Жданова // Хімічна промислов. України. – 2003. – № 5. – С. 57-59.

5. Кондратюк Т.А. (співавт.) Биоповреждение авиационного топлива ТС-1 микроскопическими грибами / Т.А. Кондратюк, Е.С. Харкевич, В.А. Захарченко и др. // Микология и фитопатология. – 2007. – Т. 41. – Вып. 5. – С. 442-448.

6. Кондратюк Т.О. (співавт.) Біопошкодження виробів і матеріалів, спричинені мікроскопічними грибами / І.П. Козлова, О.С. Радченко, Л.Г. Степура, Т.О. Кондратюк  // Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти. Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2008. – Розд. 11. – С. 408-435.

7. Кондратюк Т.О. Вплив низькочастотного ультразвуку на життєздатність мікроскопічних грибів-деструкторів кіноплівки // Фізика живого. – 2010. – Т. 18, № 3. – С. 93-98.

8. Кондратюк Т.О. (співавт.) Мікроскопічні гриби, виявлені на пошкоджених оздоблювальних матеріалах (штукатурці та фарбі) стін всередині приміщень / Т.О. Кондратюк, Л.Т. Наконечна, О.С. Харкевич // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 3. –  С. 407- 419.

9. Карпенко Н.І. (співавт.) Таксономічний огляд триби Coronilleae (Adans.) Boiss. (Fabaceae) у флорі України / Н.І. Карпенко, М.М. Федорончук // Укр. ботан. журн. – К., 2007. – Т. 64, №5. – С. 643-650.

10. Карпенко Н.І. (співавт.) Морфологічні особливості пилкових зерен представників триби Coronilleae (Adans.) Boiss. / Н.І. Карпенко, В.Д. Савицький, Н.П. Царик // Укр. ботан. журн. – К., 2008. – Т. 65, №3. – С. 370-379.

11. Карпенко Н.І. (співавт.) Обгрунтування “чорного списку” загрозливих для біорізноманіття інвазійних видів рослин України / О.С. Абдулоєва, Н.І. Карпенко, О.О. Сенчило // Вісн. Київськ. нац. ун-ту. Сер. Біологія. – К., 2008. – Вип. 52-53. – С. 106-107.

12. Карпенко Н.І. (співавт.) Трапляння чужинних інвазійних рослин в синтаксонах рослинності України / О.С. Абдулоєва, Н.І. Карпенко // Чорномор. ботан. журн., 2009. – Т. 5, №2. – С. 189-198.

13. Карпенко Н.І. (співавт.) Інвазійні чужинні види вищих рослин у рослинних угрупованнях Канівського природного заповідника / О.С. Абдулоєва, В.Л. Шевчик, Н.І. Карпенко // Заповідна справа в Україні, 2009. – Т. 15. – Вип. 2. – С. 31-36.

14. Карпенко Н.І. (співавт.) Alien plant invasiveness criteria as a basis for invasion risk assessment / O. Abduloeva, N. Karpenko // IX International Conference “Antropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation”, 29 June-01 July, 2010, Kamyanets-Podilskiy, Ukraine. – Kyiv, 2010. – P. 12.

15. Карпенко Н.І. (співавт.) Модифікована методика виділення ДНК з гербарних зразків / А.С. Тарєєв, А.І. Гірін, Н.І. Карпенко, О.В. Тищенко, І.Ю. Костіков // Чорномор. ботан. журн. – 2011. – Т. 7, № 4. – С. 309-317.

16. Березовська М. A. (співавт.) Коллекция культур водорослей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Каталог штамов (2008 г.) / И.Ю. Костиков, Э.Н. Демченко, М.А. Березовская // Чорномор. ботан. журн. – 2009. – 5, №1. – С. 37-79.

17. Березовська М. A. (співавт.) Assessment of different species of the genus Chlamydomonas cells resistance to potassium dichromate presence in the medium / T.V. Parshikova, V.V. Vlasenko, M.A. Berezovskaya, I. Novikova // Hydrobiol. Journ., 2009. – Vol. 45, № 2. – P. 57-68.

18. Березовська М. A. (співавт.) Вплив мікрохвильового випромінювання на чисельність зелених водоростей у культурі / О. Григор’єва, М. Березовська // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біологічна. – 2009. – Вип. 51. – С. 15-20.

20. Березовська М. A. (співавт.) Effect of Microwave Irradiation on Growth and Photoluminescence Efficiency of the Green Algae Chlamydomonas actinochloris / O.O. Grigorieva, M.A. Berezovskaya, A.I. Datsenko // Hydrobiol. Journ., 2010. – V. 46, N4. – P. 99-104.

21. Березовська М. A. (співавт.) Реакція різновікових культур водорості Chlorella vulgaris Beijerinck на мікрохвильове опромінення / О. Вакуленко, О. Даценко, О. Григор’єва, Березовська М. // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна, 2011. – В. 55, С. 20-26.

22. Березовська М. A. (співавт.) Люмінесцентний контроль впливу мікрохвильового випромінювання на зелені водорості / О. Григор’єва, О. Вакуленко, О. Даценко, М. Березовська // Гидробиол. журн., 2011. – Т. 47, №1, С. 102-111.

23. Діденко В.І. (співавт.) Види рослин, занесених до Червоної книги України (2009), в науковому гербарії кафедри ботаніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О.С. Абдулоєва, Н.І. Карпенко, В.І. Діденко // Матер. міжнар. наук. конф. “Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин” (11-15 жовтня 2010, м. Київ). – К., 2010. – С. 51-55.

 

Партнери з наукової роботи:

Гідробіологічна та молекулярно-біологічна лабораторія Університету м. Констанц (Німеччина) – П. Крот, Елізабет М. Гросс;

в рамках Угоди про наукове співробітництво між Університетом м. Констанц (Німеччина) та Київським національним університетом ім. Т.Шевченка. 

Університет м. Геттінген (Albrecht-von-Haller-Institut) (Німеччина) – д-р Т.Фрідл;

Академія Свєнтокшистська (м. Кєльце, Польща) – д-р А. Массальский; в рамках Угоди про наукове співробітництво та творчі зв’язки між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Светокшижським педагогічним університетом м. Кельце

Дунстангнагська морська лабораторія, Колекція культур водоростей та простіших (Велика Британія) - д-р Т. Прошольд;

Лабораторія бріології Інституту ботаніки ім. В. Шафера ПАН, Краків (Польща);

Інститут експериментальної ботаніки, м. Мінськ (Бєларусь)

Гомельський державний  університет ім. Ф. Скорини, кафедра ботаніки та фізіології рослин - з напрямку досліджень флори  та рослинності лучних екосистем.

Башкірський держ . Пед. Ун-т ім.. М. Акмули (м. Уфа)

Інститут біології Комі, Науковий центр уральського відділення РАН (м. Сиктивкар)

 

Використання результатів співробітництва:

Отримано 72 мікроскопи Primo Star компанії Carl Zeiss для біологічного факультету.