Розклад семінарсько-лабораторних занять з біотехнології на 4 курсі

 

Пара Біохіміки
2 гр
БТХ
1 гр
Молеку
лярні
 біологи
1 гр
ФЛТ
2 гр
Біофі
зики
1 гр
Вірусо
логи
1 гр
Ботаніки
1 гр
Зоологи
2 гр
Цито
логи
1 гр
Генетики
1 гр

Клітин
ні

біологи
1 гр

ФЕР
1 гр
імуно
логи
1 гр
Мікро
біологи
2 гр
08:40-
10:15
1-й тиждень
ас.
Мандрик С.Я.
ас.
Кравченко О.О.
ауд.
259, 260
2-й тиждень
ас.
Мандрик С.Я.
ас.
Кравченко О.О.
ауд.259, 260
10:35-
12:10
2-й тиждень
доц.
Синельник Т.Б.
доц.
Давиденко О.М.
ауд.259,260
1-й тиждень
доц.
Давиденко О.М.
доц.
Толстанова Г.М.
ауд.259,260
12:20-
13:55

2-й тиждень
доц.
Скопенко О.В.
доц.

Компанець І.В.
ауд.259,260

1-й тиждень
доц.
Скопенко О.В.
доц.
Компанець І.В.
ауд.
259,  260
14:00-
15:20
1-й тиждень
доц.
Синельник Т.Б.
ас.
Гребіник Д.М.
доц.
Савчук О.М
ауд.
255, 259, 260
2-й тиждень
доц.
Синельник Т.Б.
ас.
Гребіник Д.М.
ас.
Мандрик С.Я.
ауд.
255,259,260