Блюм Ярослав Борисович

Завідувач філії біології клітини та біоінженерії

Директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

Академік НАН України, доктор біологічних наук, професор

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (2011), лауреат премії ім. В.Я. Юр'єва НАН України (2002), почесний професор міжнародної науково-освітньої програми (Нью-Йорк, 1994) 

Блюм Ярослав Борисович

 

Телефон: (044) 434-37-77

mail.to: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

дата народження: 08.04 1956 р.

Сфера наукових інтересів: дослідження структурно-функцiональної органiзацiї скелетних структур клітини (цитоскелет i нуклеоскелет), структурно-біологічне моделювання білків цитоскелету та пошук нових речовин для регуляції їх функцій, вивчення внутрішньоклітинних механізмів трансдукції сигналів у рослин, розвиток та застосування методів генетичної інженерії для створення нових рослин

Викладає спецкурси «Скелетні структури і їх функції» та «Геноміка»

 

  

Блюм Ярослав Борисович відомий вчений у галузі клітинної біології, геноміки, біоінформатики та біотехнології рослин. У науковому доробку Я.Б. Блюма - дослідження ролі посттрансляційних модифікацій ядерних білків у регуляції надмолекулярної структури хроматину, розвиток уявлень про біохімічні механізми регуляції структурно-функціональних властивостей хроматину за участю вторинних посередників, з’ясування молекулярної організації і механізмів функціонування цитоскелету клітин рослин. Я.Б. Блюмом з’ясоване значення мікротрубочок в процесах соматичної гібридизації, відкрито ряд посттрансляційних модифікацій тубуліну як одного з механізмів регуляції функціонування цитоскелету рослинної клітини. Нині він досліджує кіном цитоскелету, а також роль мікротрубочок у відповіді рослин на вплив абіотичних факторів із застосуванням методів функціональної геноміки, що є необхідним для розробки біотехнологічних підходів до регуляції функціонування рослин.

До кола наукових інтересів Я.Б. Блюма також входять розробка нових методів генетичної інженерії рослин та ефективних підходів до створення трансгенних ліній технічних і кормових культур рослин, пошук генів для підвищення стійкості рослин до дії гербіцидів та абіотичних чинників (ультрафіолет, холод, засуха), а також наукове обґрунтування безпечного використання генетично модифікованих рослин у практичних цілях.

Я.Б. Блюм поступив на біологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1973 р., який закінчив з відзнакою у 1978 р. за спеціальністю «біохімія». У цьому ж році був прийнятий до аспірантури на кафедру біохімії. У березні 1982 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук.

 

З жовтня 1981 р. працював на різних посадах у Київському університеті ім. Т. Шевченка, пройшовши шлях від асистента кафедри біохімії до старшого наукового співробітника НДЧ. У 1987 р. перейшов на наукову роботу до Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР. 1988 р. захистив докторську дисертацію на тему «Радіаційне ураження систем вторинних посередників і його направлена біохімічна корекція  у регуляції функціональної активності ядра клітини», ставши одним з наймолодших докторів наук.

Я. Б. Блюм брав безпосередню участь у створенні Інституту клітинної біології та генетичної інженерії, де з 1992 р. обіймав посаду заступника директора. У 1995 р. був обраний членом-кореспондентом НАН України., а з 2002 р. завідував також відділом цього ж Інституту. У липні 2008 р. призначений директором Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».

Я. Б. Блюм – президент (з 2010 р.) та член Ради директорів Чорноморської біотехнологічної асоціації (з 2004 р.), член наглядової ради міжнародної ініціативи з регуляції та досліджень у біотехнології (Нідерланди), член Ради Федерації європейських товариств біологів рослин, засновник українського кластеру Європейської організації з біології рослин, національний кореспондент міжнародної асоціації біотехнології рослин. Співпрезидент Українського товариства клітинних біологів та біотехнологів, перший віце-президент Всеукраїнськогої асоціації біологів рослин.

У 2002-04 рр. - член Дорадчої ради НАТО з питань наук та технологій про життя, у 2004-09 рр.  – перший заступник академіка-секретаря Відділення загальної біології НАН України, голова комісії з питань біобезпеки при Міністерстві освіти і науки України, заступник Голови міжакадемічної ради з питань біотехнології, голова науково-технічної програми НАН України «Біопалива».

Я.Б. Блюм - головний редактор міжнародного наукового журналу "Цитология и генетика", член редакційної ради журналу The Open Horticulture Journal, наукового часопису "Біотехнологія"  та “Вісника Українського товариства генетиків і селекціонерів”.

Я.Б. Блюм у 1989 р. ініціював створення міжкафедрального філіалу-кафедри клітинної біології та генетичної інженерії в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, яку згодом й очолив (1992 р.). В ННЦ «Інститут біології» викладає спецкурси «Скелетні структури і їх функції» та «Геноміка».

Під його керівництвом захищено 19 кандидатських дисертацій.

 

Стажування за кордоном:

1996 - Стажування в університеті Клемсона, Південна Кароліна, США;

1997 - Професор-відвідувач (стипендія DFG), університет Фрайбурга, Німеччина;

1998 - Експерт-відвідувач, Канадське Агенство з інспекції харчових продуктів, Оттава;

1998 - Професор-відвідувач, Центр Джона Іннеса, Велика Британія;

2000 - Професор-відвідувач, Центр Джона Іннеса, Велика Британія;

2001 – Запрошений професор, університет Йени ім. Ф. Шіллера, Йена;

2001 - Професор-відвідувач, Центр Джона Іннеса, Велика Британія;

2003 - Професор-відвідувач, Центр Джона Іннеса, Норідж, Велика Британія;

2005 - Професор-відвідувач, університет Антверпена, Антверпен, Бельгія;

2006 - Професор-відвідувач, університет Антверпена, Антверпен, Бельгія;

2010 - Стажування в галузі сільськогосподарської біотехнології, університет Міссурі, США.

Автор понад 450 наукових праць, серед яких 6 монографій, виданих у США, Німеччині, Нідерландах, Індії та в Україні, 9 авторських свідоцтв та патентів, 4 авторських свідоцтв на сорти рослин.

 

Основні публікації за 2012 р.:

1. Sheremet Ya.A., Yemets A.I., Azmi A., Vissenberg K., Verbelen J.-P., Blume Ya.B. Effects of tyrosine kinase and phosphatase inhibitors on mitosis progression in synchronized tobacco BY-2 culture // Cytol. Genetics. – 2012. - Т. 46, N 5. - Р. 3 -11.

2. Radchuk V., Radchuk R., Pirko Y., Vankova R., Gaudinova A., Korkhovoy V., Yemets A., Weber H., Weschke W., Blume Y. B. A somaclonal line SE7 of finger millet (Eleusine coracana) exhibits modified cytokinin homeostasis and increased grain yield // J. Exp. Bot. – 2012. - doi: 10.1093/jxb/ers200.

3. Krasylenko Yu.A., Yemets A.I., Blume Ya.B. Cytoskeleton-mediated signalling pathways in UV-B perception by plant cell // Emirates J. Food and Agriculture. -  2012. - Vol. 24, N. 6 – in press.   

4. Krasylenko Yu., Yemets A., Sheremet Ya., Blume Ya. B. (2012) Nitric oxide as a critical factor for perception of UV-B irradiation by microtubules in Arabidopsis // Physiol. Plant. -  2012. -  V. 145/ -  P. 505-515.

5. Блюм Я.Б., Красиленко Ю.А., Емец А.И. Влияние фитогомонов на цитоскелет растительной клетки // Физиол. раст. – 2012/ -  T. 59, № 4. - C. 557–573.

6. Sheremet Ya.A., Yemets A.I., Azmi A., Vissenberg K., Verbelen J.-P., Blume Ya.B. Effect od serine/threonine protein kinases and protein phosphatases on mitosis progression of synchronized culture of tobacco BY-2. // Cytol. Genetics. – 2012. – V. 46, N. 2. -  P. 3–11.

7. Sheremet Ya. A., Yemets A. I., Blume Ya. B. Inhibitors of tyrosine kinases and phosphatases as a tool for the investigation of microtubule role in plant cold response // Cytol. Genetics. – 2012. – V. 46, N. 1. - P. 1– 8.

Основні публікації за 2011:

1. Блюм Я.Б., Литвин Д.И., Красиленко Ю.А., Шеремет Я.А., Емец А.И. Нитротирозилирование α-тубулина как его посттрансляционная модификация в клетках BY-2 // Доповіді НАН України. – 2011. – № 7. – С. 161 – 166.

2. Брыцун В.Н., Карпов П.А., Емец А.И., Лозинский М.О., Блюм Я.Б. Противотуберкулезные свойства производных имидазола и бензимидазола // Журнал орг. та фарм. химии. – 2011. – Т.9. – Вип. 3(35). – С. 3-14.

3. Бурлака О.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Вуглецеві нанотрубки та застосування їх для генетичної трансформації рослин // Наноструктурное материаловедение – 2011. – 2. – С. 84 – 101.

4. Карелов А.В., Пирко Я.В., Козуб Н.А., Созинов И.А., Пирко Н.М., Блюм Я.Б., Литвиненко Н.А., Лыфенко С.Ф., Колючий В.Т., Созинов А.А. Идентификация аллельного состояния гена устойчивости к бурой ржавчине Lr34 у сортов озимой мягкой пшеницы украинской селекции // Цитология и генетика. — 2011. — Т. 45, №5. — С. 3–10.

5. Самофалова Д.А., Карпов П.А., Ныпорко А.Ю., Блюм Я.Б. Реконструкция пространственной структуры комплексов растительных протеинфосфатаз типа 1 и 2А с окадаиновой кислотой // Цитология и генетика. – 2011. – Том.45. - №3. – С.26-34.

6. Танасиенко И.В., Емец А.И., Пирко Я.В., Корховой В.И., Абумхади Н., Блюм Я.Б. Получение трансгенных линий ячменя, продуцирующих лактоферрин человека, с использованием мутантного гена альфа-тубулина в качестве селективного маркерного гена // Цитология и генетика. – 2011. – Т. 45, № 1. – С. 3-10. 

7. Яцына А.И., Стаховский Э.А., Спивак С.И., Стаховский А.Э., Гаврилюк О.Н., Витрук Ю.В., Емец А.И., Блюм Я.Б. Особенности апоптозного ответа клеток рака мочевого пузыря на неадъювантную химиотерапию. Цитология и генетика, 2011. – №1. –  с. 3-8.

8. Demchuk O., Karpov P., Raspor P., Blume Ya. Molecular modelling of FtsZ proteins based on their homology in Escherichia coli and Mycobacterium tuberculosis as the key stage of rational design of new antituberculous compounds // Acta Biologica Slovenica. – 2011. – Vol. 54. – N. 2, P. 13-29.

9. Samofalova D. A., Karpov P.A.,. Nyporko A.Yu., Blume Ya.B. Reconstruction of the spatial structure of plant phosphatases types 1 and 2A in complexes with okadaic acid // Cytol. Genetics. – 2011. - V. 45, N 3. - P. 153 - 162. 

10. Yemets A.I., Krasylenko Yu.A., Lytvyn D.I., Sheremet Ya.A., Blume Ya.B. Nitric oxide signaling via cytoskeleton in plants // Plant Sci. – 2011. V. 181, N. 5. - P. 545-554.