Ландшафтна екологія

Спецкурс читає  Абдулоєва Оксана Сафараліївна

Абдулоєва Оксана Сафараліївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Курс «Ландшафтна екологія» є певною мірою узагальнюючим інтегративним курсом по відношенню до комплексу як екологічних, так і географічних дисциплін.

Значимість курсу «Ландшафтна екологія» полягає у тому, що він дає цілісне уявлення про природні комплекси, їх ієрархію і структуру, методи дослідження, у тому числі картографічні та польові ландшафтні дослідження. Значна увага приділяється особливостям факторіальної, процесної, динамічної геоекології, антропогенним змінам геоекологічного простору і його складових, антропогенезу в природних системах, типологіі антропотехнічних ландшафтів, формуванню геоекологічної мережі для підтримки динамічної рівноваги середовища існування людини і організації системи геоекологічного моніторингу.

Мета і завдання навчальної дисципліни формування теоретичних знань щодо сутності класичного і сучасного ландшафтознавства. Вивчення методики, проблем та перспектив геоекологічних досліджень. Набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування сучасних методик і технологій з ландшафтно-екологічних досліджень.

Робоча навчальна програма спецкурсу «Ландшафтна екологія» освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування”

Завантажити на комп'ютер файл.pdf