Оголошення!

Зроблено списки у вигляді .pdf файлів

Розподіл заяв студентів другого та третього курсів

за дисциплінами вільного вибору на 2013/2014 навчальний рік.

З питаннями звертатися в 302 кімнату до Мариненко Тетяни Валентинівни.