Вісник. Серія БІОЛОГІЯ

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Серія:«Біологія»
ISSN 1728-2748

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія:«Біологія»

Закон України від 16 листопада 1992 року N 2782-XII
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні – це періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.
Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами.


Атестовано Вищою атестаційною комісією України.
Постанова Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.10

 

Серія: «Біологія»
Зареєстровано Міністерством юстиції України.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ № 16053-4525 ПР від 09.11.09

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія Біологія