Вісник. Серія ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЯЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Серія: «Проблеми регуляції фізіологічних функцій»
ISSN 1728-2624

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія: «Проблеми регуляції фізіологічних функцій»

 

 

Закон України від 16 листопада 1992 року N 2782-XII
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні – це періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою,

з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами.

Відповідно до наказу ВАК України № 29 від 24 січня 2009 року
«Про формування нового переліку наукових фахових видань»

Серія: «Проблеми регуляції фізіологічних функцій»
Атестовано Вищою атестаційною комісією України.
Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14.04.10

 

 

Серія: «Проблеми регуляції фізіологічних функцій»
Зареєстровано Міністерством юстиції України.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ № 16053-4524 ПР від 09.11.09

Серія: «Проблеми регуляції фізіологічних функцій» Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 16053-4524 ПР від 09.11.09