КОНТАКТИ ЖУРНАЛУ ВІСНИК

 

Адреса видавництва
01601, Київ – 601, б-р. Т. Шевченка, 14, кімн. 43
Телефон: 044 239 31 72, 044 239 32 22
Факс: 044 239 31 28

Засновник та видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02

Фактична адреса редакційної колегії
03187, Київ, проспект академіка Глушкова, 2, корпус 12.
Навчально-науковий центр «Інститут біології»
телефон 095 161 05 38, кімн. 230

Юридична адреса редакційної колегії
01601, Київ-601, вул. Володимирська, 64
Київський національний університет імені Тараса Шевченка