Програми тестових вступних випробовувань з біології за ОКР «спеціаліст» та ОКР «магістр»

Тестові вступні випробовування з біології за ОКР «спеціаліст» та ОКР «магістр» включають 100 тестових завдань з усіх нормативних курсів, передбачених програмами нормативних курсів, наведених нижче. Окремі тестові завдання можуть мати один чи декілька варіантів правильних відповідей. Кожне тестове завдання зараховується за умови наведення усіх варіантів правильних відповідей. Кожне вірно вирішене тестове завдання оцінюється в 1 бал. Таким чином, максимальна кількість балів за тестові завдання становить 100 балів.

Програми тестових вступних випробовувань з біології
за ОКР «спеціаліст» та ОКР «магістр»
структура магістерських тестів

Зміст
1. Хімія біоорганічна ...............................................................................2
2. Теорія еволюції....................................................................................5
3. Ботаніка.................................................................................................9
4. Зоологія...............................................................................................32
5. Загальна цитологія............................................................................45
6. Гістологія.............................................................................................52
7. Анатомія рослин.................................................................................57
8. Фізіологія та біохімія рослин..........................................................62
9. Анатомія людини...............................................................................69
10. Фізіологія людини та тварин.........................................................75
11. Біологія індивідуального розвитку..............................................89
12. Вірусологія........................................................................................95
13. Біохімія.............................................................................................101
14. Радіобіологія...................................................................................104
15. Мікробіологія...................................................................................108
16. Імунологія.........................................................................................114
17. Генетика............................................................................................118
18. Молекулярна біологія.....................................................................123
19. Біофізика...........................................................................................129
20. Біотехнологія....................................................................................137

 

Завантажити файл .pdf