Відділ фізіології мозку

Публікації

1. Шаламов Р. В., Костильов О. В., Чернінський А. О., Подгорний В. І. Біологія. Тренувальні тестові завдання – Х : Гімназія – 2011 – 160 с. - ISBN: 978-966-474-136-8
2. Чернінський А. О. Володимир Володимирович Правдич-Немінський – автор першої в світі електроенцефалограми // V Congress of the Ukrainian Society for Neuroscience. Kyiv, June 6-10, 2011 - P.61-62.
3. Чернінський А. О. Перспективи використання методів електроенцефалографічної томографії // V Congress of the Ukrainian Society for Neuroscience. Kyiv, June 6-10, 2011 - P.61.
4. Собіщанський С. О., Чернінський А. О. Вплив олфактивної стимуляції на активацію зорової кори людини при перегляді емоційно значущих зображень // V Congress of the Ukrainian Society for Neuroscience. Kyiv, June 6-10, 2011 - P.105-106.
5. Зима И. Г., Чернинский А. А., Крижановский С. А., Пискорская Н. Г. Динамика ЭЭГ человека как отражение гедоничности восприятия запахов при различных уровнях внимания // V Congress of the Ukrainian Society for Neuroscience. Kyiv, June 6-10, 2011 - P.49. 6. Крижановський С. А., Зима І. Г. Відображення мнемонічних стратегій в електроенцефалограмі людини // V Congress of the Ukrainian Society for Neuroscience. Kyiv, June 6-10, 2011 - P.53.
7. Куценко Т.В., Соловйова С.В., Макарчук М.Ю., Костенко С.С. Досліження ЕЕГ при багаторазовому проходженні «емоційного струп-тесту» // V Congress of the Ukrainian Society for Neuroscience. Kyiv, June 6-10, 2011 - P.93.
8. Філімонова Н.Б. Динаміка альфа- та тета-ритмів при тестуванні вербальної оперативної пам’яті на основі дискретного вейвлет-перетворення ЕЕГ з використанням базисних функцій Кравчука // V Congress of the Ukrainian Society for Neuroscience. Kyiv, June 6-10, 2011 - P.59.
9. Вітковська Г.Л., Філімонова Н.Б. Вплив невербальних стимулів підвищеного рівня складності на електричну активність головного мозку чоловіків при тестуванні оперативної пам’яті // V Congress of the Ukrainian Society for Neuroscience. Kyiv, June 6-10, 2011 - P.77-78.
10. Чернінський А. О. Виявлення джерел ЕЕГ людини у стані спокою за допомогою алгоритму аналізу незалежних компонентів // V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011 – С. 136-137.
11. Зима І. Г., Піскорська Н. Г., Крижановський С. А., Філімонова Н. Б. ЕЕГ-кореляти активації „дефолтних нейросіток” головного мозку людини // V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011 – С. 61-62.
12. Крижановський С. А., Піскорська Н. Г., Зима І. Г. ЕЕГ-кореляти мнемонічних стратегій людини // V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011 – С. 76-77.
13. Філімонова Н. Б., Зима І. Г. Застосування дискретного вейвлет-перетворення на основі функцій Кравчука для аналізу динаміки активності мозку людини // V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011 – С. 129-130.
14. Федорчук С. В., Чікіна Л. В., Трушина В. А. Функціональна аритмія під час психофізіологічного навантаження у студентів // V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011 – С. 129.
15. Чікіна Л. В., Федорчук С. В., Трушина В. А. Електрошкірні потенціали людини при розумовому навантаженні // V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011 – С. 138-139.
16. Чернінський А. Участь зорової кори у реалізації електроенцефалографічної реакції засвоєння ритму при світловій стимуляції людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Проблеми регуляції фізіологічних функцій - 2011 - Вип. 14 - С. 35-37.
17. Зима І., Піскорська Н., Тукаєв С., Крижановський С. Гендерні особливості змін параметрів ЕЕГ при когнітивному навантаженні після короткотривалого стану спокою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Проблеми регуляції фізіологічних функцій - 2011 - Вип. 14 - С. 28-30.
18. Федорчук С., Чікіна Л., Мартинчук О., Криворучко Л. Температура лівої і правої барабанної перетинки під час психофізіологічного навантаження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Проблеми регуляції фізіологічних функцій - 2011 - Вип. 14 - С. 17-19.
19. Філімонова Н., Вітковська Г. Електрична активність головного мозку чоловіків при тестуванні оперативної пам’яті на невербальні стимули підвищеного рівня складності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Проблеми регуляції фізіологічних функцій - 2011 - Вип. 14 - С. 30-33.
20. Чернінський А. О., Кравченко В. І., Комаренко В. І. Анатомія і еволюція нервової системи: навчальний посібник для студентів – К. : ООО "Інтерсервіс", 2011 – 85 с.
21. Крижановський С. А., Забенько Є. Ю., Зима І. Г. Зв’язок спектральних характеристик ЕЕГ людини з мімічною експресією емоційного збудження // Вісник Черкаського університету: Серія «Біологічні науки» – 2011 – Вип. 204 – С. 83-88.
22. Tukaiev S., Vasheka Т., Krizhanovskiy S., Zalevska O. EEG characteristics of men and women with alexithymic personality type / SiNAPSA Neuroscience Conference ’11 (SNC’11): Central European FENS Featured Regional Meeting, September 22 - 25, 2011, Ljubljana, Slovenia // Book of Abstracts – P. 110. 
23. Kryzhanovskyi S. A., Zyma I. G., Cherninskyi A. O., Makarchuk M. J. EEG-correlates of different memory encoding methods // Psychophysiology. - 2011. - V. 48, Suppl. 1. - S. 44.
24. Tukaiev S.V., Vasheka T.V., Piskorska N.G. Formation of Syndrome of emotional burnout in first-year students studying psychology / The 51st Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research, (September 14-18, 2011, Boston, Massachusetts, USA // Psychophysiology. - 2011. - V. 48, Suppl. 1. - S66-S67.
25. Tukaiev S.V., Vasheka T.V., Krizhanovskiy S.A., Piskorska N.G. Features of EEG dynamics during the cognitive testing depending on the level of emotional burnout. Program № 606.04/VV7. 2011 Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2011. Online // Neuroscience 2011, SfN's 41st annual meeting, November 12-16, Washington, USA. – P. 1401-1402.
26. Tukaiev S.V., Vasheka T.V., Zima I.G., Radchuk O.M. Development of chronic fatigue syndrome in students / The XXth World Congress of Neurology (WCN 2011), Marrakesh, Morocco, November 12-17, 2011 // Final Abstract book - P. 1236. (http://wcn.kenesapp.com/WCN_268/poster_17136/program.aspx)
27. Tukaiev S.V., Vasheka T.V., Piskorska N.G. The relationship of burnout, EEG dynamics and the musical preferences // Power of music / Abstracts Joint conference of the Musicological Society of Australia (MSA) and the International Conference on Music and Emotion (ICME) “The Power of Music”. 30 November - 3 December 2011, Perth, Western Australia. – P. 113. 
28. Tukaiev S.V., Vasheka T.V. Features of EEG dynamics during the listening to the music depending on the level of emotional burnout // Power of music / Abstracts Joint conference of the Musicological Society of Australia (MSA) and the International Conference on Music and Emotion (ICME) “The Power of Music”. 30 November - 3 December 2011, Perth, Western Australia. – P. 113. 
29. Вашека Т.В., Тукаєв С.В. Детермінанти емоційного вигоряння студентів-психологів в процесі навчання // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України. Київ, 2011. - Т. XIII, Част. 6. – С. 47-55. (ISSN 2077-2289).
30. Кравченко В.І., Рассомагіна М.П., Костенко С.С. Вплив емоційного компоненту стимула на швидкість аналізу інформації та варіативність серцевого ритму // Вісник Черкаського університету. Серія "Біологічні науки". - Випуск 204. - 2011. - С.75-82.
31. Куценко Т., Костенко С. Інтерференція між подразниками першої та другої сигнальних систем у жінок і чоловіків // Вісник Київського університету (серія Біологія). – 2011. – Вип. 57. - С.30-33.
32. Пасічніченко О.М. Виноградова О.О. Костенко С.С. Янчук П.І. Скорочення інтактних та деендотелізованих препаратів ворітної вени щура при дії норадреналіну // V з’їзд українського біофізичного товариства. Тези доп.-Луцьк: Волин. Нац. Універ ім. Лесі Українки, 2011. – С. 111.
33. Філімонова Н.Б., Натьокіна С.В. Відмінності в активності головного мозку при обробці зорової вербальної інформації в оперативній пам’яті у жінок та чоловіків // Вісник Черкаського університету (серія Біологічні науки). – 2011. – Вип. 204. - С.146-152.
34. Воробьева Т.М., Пайкова Л.Н., Плотников А.Г., Колядко С.П., Филимонова Н.Б., Павлович С.А. Критерии психофизиологических нарушений и терапевтических эффектов их коррекции у больных с социальной фобией и в сочетании с аддикциями // Психическое здоровье. – 2011, №8 (63). – С. 41-47.
35. Філімонова Н.Б., Забара С.С. Адаптивні фільтри видалення артефактів з ЕЕГ на основі вейвлет – аналізу з використанням функцій Кравчука // Вісник університету Україна. Серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». – 2011. - №2. – С.6-12.
36. Макарчук М.Ю., Федорчук С.В., Чікіна Л.В., Трушина В.А. Зв'язки асиметрії змін температури лівої і правої барабанної перетинки з характером психофізіологічного навантаження // Вісник Київського університету (серія Біологія) - 2011. - Вип.58. С. 6-9.
37. Макарчук Н. Е., Федорчук С.В., Чикина Л.В., Трушина В.А. Асимметрия изменений температуры левой и правой барабанной перепонки при выполнении задач на мысленную ротацию с вовлечением кратковременной памяти // Сборник науч. трудов VIII межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых-педиатров "Здоровье детей - наше будущее"- Сибирский государственный университет. Томск.- 2011.- С.60-67
38. Собищанский С. О., Чернинский А. А. Вызванные потенциалы головного мозга человека при кратковременной экспозиции эмоционально окрашенных стимулов // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2011» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2011  ISBN 978-5-317-03634-8
39. Чернінський А. О., Крижановський С. А., Зима І. Г., Макарчук М. Ю. Перебудови ЕЕГ людини при виконанні діяльності з різним ступенем інформаційної насиченості // Фізіологічний журнал – 2011 – Т. 57, №5 – С. 111.
40. Піскорська Н, Тукаєв С., Зима І., Крижановський С. Особливості нейрогенезу головного мозку людини при виконанні когнітивного завдання після короткотривалого знаходження у стані спокою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Біологія - 2011 - Вип. 58 - С. 47-49.
41. Куценко Т. В., Соловйова С. В., Макарчук М. Ю., Костенко С. С. Зміни ЕЕГ при багаторазовому проходженні емоційного тесту Струпа // Нейрофизиология/Neurophysiology – 2011 – Т. 43, № 5 – С. 474-477.
42. Чернінський А. О., Крижановський С. А., Зима І. Г. Електрофізіологія головного мозку: методичні рекомендації до практикуму – К. : Видавець В. С. Мартинюк, 2011 – 49 с. – ISBN 978-966-96879-7-5
43. Чернінський А. О. Виділення джерел фонової ЕЕГ людини за допомогою електроенцефалографічної томографії // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців "Шевченківська весна 2012: Біологічні науки" – К. : Прінт Сервіс, 2012 – С. 324-325.
44. Шпенков О. О., Тукаєв С. В., Крижановський С. А., Макарчук М. Ю. Зміна електричної активності головного мозку під час прослуховування музики з видозміненою частотною структурою // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців "Шевченківська весна 2012: Біологічні науки" – К. : Прінт Сервіс, 2012 – С. 337.
45. Піскорська Н. Г., Філімонова Н. Б., Пахомова А. О., Тукаєв С. В., Крижановський С. А., Чернінський А. О., Залевська О. В. Зима І. Г. Вплив кверцетину на вроджені та набуті поведінкові реакції алкоголізованих щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Проблеми регуляції фізіологічних функцій - 2012 - Вип. 12 - С. 28-30.
46. Собіщанський С. О., Чернінський А.О., Макарчук М. Ю. Вплив олфактивної стимуляції на параметри зорових викликаних потенціалів людини // Молодь і поступ біології: збірник тез VІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (3-6 квітня 2012 року, м. Львів) – Львів, 2012 – С.377-378.
47. Кисільов Б. А., Філімонова Н. Б. Активність головного мозку чоловіків під час виконання завдання логічного відбору тесту структури інтелекту Амтхауера // Молодь і поступ біології: збірник тез VІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (3-6 квітня 2012 року, м. Львів) – Львів, 2012 – С.348-349.
48. Юсковець Л. Г., Філімонова Н. Б. Вплив інформаційного перенавантаження на активність головного мозку чоловіків // Молодь і поступ біології: збірник тез VІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (3-6 квітня 2012 року, м. Львів) – Львів, 2012 – С.385-356.
49. Собищанский С.О., Чернинский А.А. Зрительные вызванные потенциалы человека на фоне одорации изовалериановой кислотой // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2012. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-5-317-04041-3 – С. 203.
50. Федорчук С. В., Чікіна Л. В., Трушина В. А., Макарчук М. Ю. Увага при виконанні математичних завдань у осіб різної статі // Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі: Матеріали V симпозіуму, присвяченого 75-річчю Макаренка Миколи Васильовича (Черкаси, 2012) – С. 86.
51. Федорчук С.В., Чікіна Л.В., Трушина В.А., Макарчук М.Ю. Асиметрія змін температури лівої і правої барабанної перетинки впродовж виконання вправ на уявну ротацію // Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі: Матеріали V симпозіуму, присвяченого 75-річчю Макаренка Миколи Васильовича (Черкаси, 2012) – С. 85.
52. Федорчук С.В., Чікіна Л.В., Трушина В.А., Макарчук М.Ю. Функціональна аритмія під час виконання завдань на уявну ротацію з залученням короткочасної пам'яті // Междисциплинарная конференция "Адаптационные стратегии живых систем". - 11-16 июня, 2012, Новый Свет, АР Крым, Украина. - С. 187-188.
53. Чікіна Л.В., Федорчук С.В., Трушина В.А., Янчук П.І., Макарчук М.Ю. Вплив уявної ротації об'єктів на стан психофізіологічних функцій жінок // Междисциплинарная конференция "Адаптационные стратегии живых систем". - 11-16 июня, 2012, Новый Свет, АР Крым, Украина. - С. 117-118.
54. Макарчук М.Ю., Федорчук С.В., Чікіна Л.В., Трушина В.А., Мартинчук О.С., Криворучко Л.А. Ефективність виконання вправ на уявну ротацію та функціональна аритмія у студентів // Вісник Черкаського університету (серія Біологія) - 2012. - Вип. 2 (215). - С. 91-95.
55. Філімонова Н. Б., Зима І. Г., Крижановський С. А., Піскорська Н. Г. Вейвлет-аналіз динаміки активності головного мозку при тестуванні оперативної пам’яті чоловіків при підвищенні складності вербального завдання // Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі: Матеріали V симпозіуму, присвяченого 75-річчю Макаренка Миколи Васильовича (Черкаси, 2012) – С. 87.
56. Чікіна Л. В., Макарчук М. Ю., Янчук П. І., Федорчук С. В., Трушина В. А. Вклад різних психофізіологічних функцій у чоловіків та жінок в результати їх діяльності за оптимальних та екстремальних умов // Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі: Матеріали V симпозіуму, присвяченого 75-річчю Макаренка Миколи Васильовича (Черкаси, 2012) – С. 98.
57. Филимонова Н.Б., Зима И.Г., Белоусова С.В., Крижановская Т.В. Динамика вейвлет-спектра кардиоритма как отражение адаптационных реакций организма человека к когнитивной нагрузке // Тезисы докладов научно-практическойконференции конференции "Адаптационные стратегии живых систем", 11-16 июня, 2012, Новый Свет, Украина. - Киев. Издатель В.С. Мартынюк, 2012. - 560 с. - С. 111-112.
58. Филимонова Н.Б., Трушина В.А. Адаптационные изменения головного мозга мужчин при вербальной когнитивной нагрузке на основе вейвлет-анализа ЭЭГ // Тезисы докладов научно-практическойконференции конференции "Адаптационные стратегии живых систем", 11-16 июня, 2012, Новый Свет, Украина. - Киев. Издатель В.С. Мартынюк, 2012. - 560 с. - С. 113-114.
59. Филимонова Н.Б., Пайкова Л.Н., Павлович С.А. Оценка функционального состояния ЦНС по параметрам простой двигательной реакции больных эпилепсией // Тезисы докладов научно-практическойконференции конференции "Адаптационные стратегии живых систем", 11-16 июня, 2012, Новый Свет, Украина. - Киев. Издатель В.С. Мартынюк, 2012. - 560 с. - С. 189-190.
60. Філімонова Н., Процик В. Ефективність оперативної пам’яті та варіабельність серцевого ритму у молодих жінок в різних фазах менструального циклу // Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки». – 2012. - №39 (252). – С. 140-147.
61. Рассомагина М. П., Костенко С. С., Кравченко В. И. Электрофизиологические корреляты анализа вербальных стимулов при их монокулярном и бинокулярном восприятии // Материалы конференции молодых ученых «Биология – Наука XXI века». – Пущино, 2012. – С. 439-440.
62. Виноградова О.О., Пасічніченко О.М., Костенко С.С., Янчук П.І. Участь ендотелiю у скоротливих реакцiях воротньої вени, iндукованих серотонiном // Вісник Черкаського університету. Серія "Біологічні науки". – Вип.2 (215). – Черкаси. – 2012. – С. 35-37.
63. T. V. Kutsenko, S. V. Solov’yova, N. E. Makarchouk and S. S. Kostenko Modifications of EEG Related to Repeated Realizations of the Emotional Stroop Task // Neurophysiology, Vol. 43, No. 5, January, 2012 (Original: Neirofiziologiya/Neurophysiology, Vol. 43, No. 5, September-October, 2011).
64. Radchuk О.М., Tukaiev S.V., Vasheka T.V. Determinants of burnout in students during the study // British Psychological Society Annual Conference, London on 18-20 April 2012.
65. Havrylets Y.D., Tukaiev S.V., Rizun V.V., Makarchuk M.Yu. Comparative analysis of the influence of emotionally negative and neutral TV-news plots on the psychophysiological condition of their viewers (based on the experiment) // 17th Annual International "Stress and Behavior" Neuroscience and Biopsychiatry Conference, May 16-19, 2012, St. Petersburg, Russia. / Proceedings 17th Multidisciplinary International Conference on Neuroscience and Biological Psychiatry “Stress and Behavior” ISBS Conference. – 2012. - P. 21-22. 
66. Havrylets Y.D., Tukaiev S.V., Radchuk O.M., Rizun V.V., Makarchuk M.Yu. Comparative analysis of the influence of emotionally negative TV-news’ plots and uncensored videos containing real violence, taken from YouTube, on the psychophysiological condition of their viewers (based on the experiment) // 18-th International Conference on Neuroscience and Biological Psychiatry (North America) "Stress and Behavior", June 22-24, 2012, New Orleans, LA, USA / Proceedings 18-th International Conference on Neuroscience and Biological Psychiatry (North America) “Stress and Behavior”. – 2012. - P. 20-21.
67. Tukaiev S.V., Filimonova N.B., Krizhanovskiy S.A., Piskorska N.G., Zima I.G. Influence of burnout on EEG-coherences during the cognitive testing // 8th FENS forum of Neuroscience. Barcelona, Spain, July 14-18 2012.
68. Radchuk О.М., Tukaiev S.V., Krizhanovskiy S.A., Vasheka T.V. Typological and Personal Determinants of Burnout in Students // ICP 2012. 30th International Congress of Psychology in Cape Town, July 22-27 2012. / International Journal of Psychology. – 2012. – V. 47, Suppl. 1 – P. 603. 
69. Tukaiev S.V., Zima I.G., Krizhanovskiy S.A., Piskorska N.G., Filimonova N.B., Cherninskyi A.O., Zalevska O.V., Makarchuk M.Yu. EEG features dynamics in prolonged rest state depending on the emotional reaction // 3rd Biennial Conference on Resting State. Brain Connectivity, September 5-7, 2012, Magdeburg, Germany.
70. Radchuk О.М., Tukaiev S.V., Vasheka T.V., Kryzhanovskyi S.A., Ivanyuk M.O. The relationships between anticipatory consistency and typological and personality features in students / The 16th Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS), Stockholm, Sweden, September 8-11, 2012 // EFNS 2012 Abstract Book. - European J. Neurology – 2012 – 19, Suppl. 1. – P. 548.
71. Tukaiev S.V., Vasheka T.V., Radchuk О.М. The relationships between typological and personality features and music preferences in psychology students / The SEMPRE 40th Anniversary Conference, Institute of Education, London (UK), September 14–15 2012 // Abstracts: SEMPRE 40th Anniversary Conference. – 2012. – P. 156.
72. Tukaiev S.V., Krizhanovskiy S.A., Zima I.G., Filimonova N.B., Cherninskyi A.O. EEG characteristics during the cognitive testing and listening to music depending on the level of emotional burnout / The SEMPRE 40th Anniversary Conference, Institute of Education, London (UK), September 14–15 2012 // Abstracts: SEMPRE 40th Anniversary Conference. – 2012. – P. 155.
73. Shpenkov A.A., Tukaiev S.V., Krizhanovskiy S.A., Makarchouk M.Yu. Features of EEG dynamics during the listening to the music depending on the completeness of the frequency range / The SEMPRE 40th Anniversary Conference, Institute of Education, London (UK), September 14–15 2012 // Abstracts: SEMPRE 40th Anniversary Conference. – 2012. – P. 143.
74. Tukaiev S.V., Krizhanovskiy S.A., Zima I.G., Filimonova N.B., Radchuk O.M., Cherninskyi A.O., Zalevska O.V. Gender-related differences in spatial synchronization in EEG in burn-out students / The 52ndt Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research, September 19 - 23, 2012, New Orleans, Louisiana, USA // Psychophysiology. - 2012. - V. 49, Suppl. 1. – S120.
75. Havrylets Y.D., Tukaiev S.V., Rizun V.V., Makarchuk M.Yu. Comparison of impact of neutral, negative TV-news plots and real-violence videos on the psychophysiological state of recipients / The 52ndt Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research, September 19 - 23, 2012, New Orleans, Louisiana, USA // Psychophysiology. - 2012. - V. 49, Suppl. 1. – S109.
76. Tukaiev S.V., Radchuk O.M., Krizhanovskiy S.A., Zima I.G., Piskorska N.G., Zalevska O.V., Makarchouk M.Yu. The changes of psychophysiological parameters under listening to music depending on the level of emotional burnout in psychology students // Music and the Brain – Developing Pathways. Music Therapy New Zealand Conference 2012, September 22-23 2012, Auckland, NZ 
77. Гаврилець Ю.Д., Тукаєв С.В., Різун В. В., Макарчук М.Ю. Емоційно негативні та нейтральні новинні сюжети: порівняння психофізіологічних ефектів на студентській аудиторії // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VI Міжнар. наук. конф., присв. 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського, Україна, Київ, 9-11 жовтня 2012 р. – К. : ВПЦ "Київський університет". – 2012. – С. 61.
78. Tukaiev S., Havrylets Y., Krizhanovskiy S., Rizun V., Makarchuk M., Zima I., Radchuk O. Assessment of the influence of the emotionally negative and neutral TV-news plots: an EEG study // Neuroscience 2012, SfN's 42ndt Annual Meeting, October 13-17, New Orleans, Louisiana, USA. (http://www.abstractsonline.com/Plan/AbstractPrintView.aspx?mID=2964&sKey=b668e53d-6bdf-4408-bcd1-a769ffbbdcd6&cKey=95b027e5-3558-45c1-a2ce-bfa04e05f1bf).
79. Sosiedka I., Tukaiev S., Krizhanovskiy S., Zima I., Cherninskyi A., Piskorska N., Zalevska O. The relationship of EEG dynamics in prolonged rest state and the type of emotional reaction of personality // Neuroscience 2012, SfN's 42ndt Annual Meeting, October 13-17, New Orleans, Louisiana, USA. 
80. Tukaiev S.V., Radchuk О.М., Vasheka T.V. The relationships between burnout and aggression in psychology students // Prague 2012. World Psychiatric Association International Congress 2012 (WPA IC 2012), Prague, Czech Republic, October 17-21, 2012 / Absracts WPA International Congress 2012, 17-21 October 2012 // Česká a slovenská psychiatrie. – October 2012. – V. 108, Suppl. 1. - P. 262. (ISSN: 0069-2336) (http://www.wpaic2012.org/en/wpa-ic-2012-report, http://www.guarant.eu/wpaic2012/wpaic-2012-abstracts.pdf)
81. Sosiedka I.S., Tukaiev S.V., Krizhanovskiy S.A., Zima I.G. Neurodynamics of human brain in prolonged rest state and under odor stimulation. // ESF-FENS Conferences on The Dynamic Brain. The Neurobiology of Emotion, Hotel La Palma, Stresa, Lago Maggiore, Italy, November 11 – 15, 2012 .
82. Tukaiev S.V., Vasheka T.V., Dolgova O.M. The relationships between emotional burnout and motivational, semantic and communicative features in psychology students / World Conference on Psychology and Sociology (PSYSOC-2012), November 28 – December 01, 2012, Queen Elizabeth Elite Suites Hotel, Kemer-Antalya, Turkey // Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISSN: 1877-0428)
83. . Havrylets Y.D., Tukaiev S.V., Rizun V.V., Makarchuk M.Yu. Comparative analysis of the negative and neutral TV news stories’ effects / World Conference on Psychology and Sociology (PSYSOC-2012), November 28 – December 01, 2012, Queen Elizabeth Elite Suites Hotel, Kemer-Antalya, Turkey // Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISSN: 1877-0428)
84. Соседка Ю.С., Тукаєв С.В., Крижановський С.А., Зима І. Г. Особливості нейродинаміки головного мозку людини під час сприйняття олфактивного чинника ізоамілацетату // VII Міжнародна конференція молодих науковців “Біологія: від молекули до біосфери”, Харьків, Україна, 20-23 листопада 2012 р.
85. Sobischanskyi S., Cherninskyi A. The influence of olfactory stimulation on the activation of visual cortex in human // II International Symposium "Molecular mechanisms of synaptic transmission regulation" In memory of professor Vladimir Skok (1932-2003) 6-9 October 2012 - P. 48-49.
86. Чернінський А. О., Зима І. Г., Макарчук М. Ю. До 100-річчя школи електрофізіології Київського університету // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VI Міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету, Україна, Київ, 6-8 жовтня 2012 р. / Ред. кол. Л.І.Остапченко (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012 - С. 33-34.
87. Зима И.Г. Дистантная синхронизация ЭЭГ человека в состоянии покоя в условиях фоновой одорации эфирными маслами растительного происхождения // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VI Міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету, Україна, Київ, 6-8 жовтня 2012 р. / Ред. кол. Л.І.Остапченко (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012 - С. 94.
88. Кисилев Б. А., Филимонова Н.Б. Особенности тонической составляющей ЭЭГ у мужчин при выполнении субтеста логического отбора теста структуры интеллекта Аамтхауэра // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VI Міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету, Україна, Київ, 6-8 жовтня 2012 р. / Ред. кол. Л.І.Остапченко (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012 - С. 104.
89. Кравченко В.І., Комаренко В.І., Чернінський А.О. Досвід впровадження робочих зошитів як засобу оптимізації викладання анатомії людини // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VI Міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету, Україна, Київ, 6-8 жовтня 2012 р. / Ред. кол. Л.І.Остапченко (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012 - С. 121.
90. Крижановський С. А., Зима І. Г. Джерела генерації ритму спокою ЕЕГ людини та активності, чутливої до мнемонічних процесів // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VI Міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету, Україна, Київ, 6-8 жовтня 2012 р. / Ред. кол. Л.І.Остапченко (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012 - С. 123.
91. Макарчук М. Ю., Федорчук С. В., Чікіна Л. В., Трушина В. А. Успішність уявної ротації у жінок в залежності від складності завдання // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VI Міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету, Україна, Київ, 6-8 жовтня 2012 р. / Ред. кол. Л.І.Остапченко (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012 - С. 142.
92. Пайкова Л.Н., Филимонова Н.Б., Павлович С. А. Психофизиологические и эмоциональные особенности больных эпилепсией // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VI Міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету, Україна, Київ, 6-8 жовтня 2012 р. / Ред. кол. Л.І.Остапченко (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012 - С. 174.
93. Федорчук С. В., Чікіна Л. В., Макарчук М.Ю., Мартинчук О.С., Криворучко Л.А. Флуктуації температури барабанної перетинки в стані пасивного спокою та очікування тестування стану основних психофізіологічних функцій // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VI Міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету, Україна, Київ, 6-8 жовтня 2012 р. / Ред. кол. Л.І.Остапченко (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012 - С. 211.
94. Филимонова Н.Б. Вейвлет – анализ ЭЭГ с использованием функций Кравчука при тестировании оперативной памяти человека на вербальные и невербальные стимулы // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VI Міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету, Україна, Київ, 6-8 жовтня 2012 р. / Ред. кол. Л.І.Остапченко (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012 - С. 212.
95. Чікіна Л.В., Макарчук М.Ю, Янчук П.І.. Федорчук С.В., Трушина В.А. Вплив емоційного напруження на стан психофізіологічних функцій чоловіків та жінок // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VI Міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету, Україна, Київ, 6-8 жовтня 2012 р. / Ред. кол. Л.І.Остапченко (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012 - С. 227.
96. Юсковець Г.Л. , Філімонова Н.Б. Вплив інформаційного навантаження різного рівня складності на активність головного мозку чоловіків та жінок // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VI Міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету, Україна, Київ, 6-8 жовтня 2012 р. / Ред. кол. Л.І.Остапченко (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012 - С. 236.
97. Пайкова Л.Н., Филимонова Н.Б., Павлович С. А. Психофизиологические критерии когнитивных нарушений и их коррекции у больных эпилепсией // Український вісник психоневрології - 2012. - Т.20., Вип.3 - С. 207.
98. Васильева О.А., Пайкова Л.Н., Бабкина Ю.А., Филимонова Н.Б. Влияние трансформаций эпилептических припадков на когнитивные и эмоциональные нарушения у больных эпилепсией // Український вісник психоневрології - 2012 - Т.20., вип.3 - С.167.
99. Воробйова Т.М., Пайкова Л.М., Макарчук М.Ю., Філімонова Н.Б., Плотніков О. Г., Павлович С.А. Комп’ютерна діагностика психофізіологічного та емоційного стану хворих на епілепсію (ПЕСХЕ) // Информаційний бюлетень. Додаток до «Журналу національної академії медичних наук України». - 2012. – Вип.33. - С.97.
100. Воробйова Т.М., Пайкова Л.М., Макарчук М.Ю., Філімонова Н.Б., Плотніков О.Г., Дубенко А.Е., Павлович С.А. Метод об’єктивної оцінки тяжкості порушень психофізіологічного стану хворих на епілепсію (ПСХ та їх терапевтичної корекції) // Информаційний бюлетень. Додаток до «Журналу національної академії медичних наук України». - 2012. – Вип.33. - С.98.
101. Чікіна Л.В., Федорчук С.В.,Трушина В.А., Янчук П.І., Макарчук М.Ю. Вплив уявної ротації об'єктів на стан психофізіологічних функцій жінок // Фізіологічний журнал.- 2012. - №5. – С. 35-43.
102. Чернінський А. О., Крижановський С. А. Локалізація джерел фонової електричної активності головного мозку при патології екстрапірамідної системи // Матеріали XI наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяченої пам’яті академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса (Київ, 25 січня 2013 року). – К.: ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».- 2013.- С. 65-66.