Історія кафедри фiзiологiї та екологiї рослин

Перші анатомо-фізіологічні дослідження в Університеті Святого Володимира започатковані І.Г. Борщовим, Я.Я. Вальцем, а з 1873 р. анатомію та фізіологію рослин розпочав читати Й.В. Баранецький. Він організував першу фізіологічну лабораторію і є засновником фізіології рослин не лише в університеті, а й в Україні.

В 1900 р. від кафедри ботаніки відокремилась кафедра анатомії і фізіології рослин, яку впродовж 16 років очолював К.А. Пурієвич. Він обладнав найкращу в колишній Росії фітофізіологічну лабораторію, виконав ряд оригінальних досліджень з фізіології проростання насіння, дихання та фотосинтезу. 

Впродовж 1906-1933 рр. на кафедрі працював вчений із світовим ім’ям М.Г. Холодний, який провів блискучі дослідження з фітогормонології, екології рослин, мікробіології.З 1933 р. кафедру очолив О.М. Льовшин, який запропонував оригінальну гіпотезу процесу фотосинтезу. В 1944-1980 рр. кафедру очолював Д.П. Проценко, який розгорнув масштабні дослідження з екологічної фізіології рослин за участю професорів кафедри І.П. Білоконя, С.Я. Мінінберг, Л.К. Поліщук, Л.А. Сіренко, А.В. Каплі. З 1980 по 1990 рр. завідувачем кафедри був А.В. Капля, який провів дослідження фізіологічного ефекту синтетичних сполук ретардантної дії на плодові насадження. Наступний період історії кафедри (1990-2004 рр.) пов’язаний з вирішенням найактуальніших проблем фізіології рослин на межі тисячоліть – з’ясування адаптаційного синдрому за структурно-функціональними маркерами стресового стану рослинного організму, фіто- та агроценозів. У цей час кафедру очолював д.б.н., професор, академік НААН України Мусієнко М.М. Плідно працює очолювана ним наукова школа світового рівня «Фізіолого-біохімічні основи формування стійкості і продуктивності рослин в стресових умовах».

З 2004 по 2010 рр. кафедру очолювала доктор біологічних наук, професор Паршикова Т.В. Розвивала напрямок екол. фізіології рослин (водоростей), розробила експрес-методи неруйнівного (прижиттєвого) контролю функціонального стану мікроводоростей при забрудненні води ПАР та важкими металами, відпрацювала біотехнологію оптимізації мінерального живлення при індустріальному культивуванні господарсько цінних видів рухливих мікроводоростей, започаткувала напрямок с.-г. використання мікроводоростей у складі композицій азотфіксуючих діазотрофів для підвищення врожайності рослин.. Автор та співавтор 190 друк. робіт, в т.ч. 3 монографій, 7 учбово-метод. видань та 4 патентів.

Сьогодні колектив кафедри плідно працює під керівництвом доктора.біологічних наук, професора Таран Н.Ю. Результати досліджень з екології рослин довели, що фізіологія рослин може стати провідником досягнень фізико-хімічної біології в екологію.