Про кафедру Фізіології та екології рослин

Кафедра фізіології та екології рослин веде свою історію від 1873 р., коли проф. Й.В. Баранецький організував на базі ботанічного кабінету Київського університету Святого Володимира першу в Україні лабораторію фізіології рослин.

Як самостійна кафедра кафедра анатомії і фізіології рослин відокремилась від кафедри ботаніки в 1900 р.. Першим завідувачем кафедри був К.А. Пурієвич. Він керував кафедрою впродовж 16 років. З 1933 р. завідувачем кафедри був О.М. Льовшин, у 1944-1980 рр. – д.б.н., професор Д.П. Проценко, у 1980–1990 рр. - д.б.н., професор А.В. Капля, у 1990-2004 рр. кафедру очолював д.б.н., професор, академік НААН України Мусієнко М.М., який створив наукову школу світового рівня «Фізіолого-біохімічних основ формування стійкості і продуктивності рослин в стресових умовах». З 2004 по 2010 рр. кафедру очолювала д.б.н., професор Паршикова Т.В. З 2010 року колектив кафедри плідно працює під керівництвом д.б.н., професора Таран Н.Ю.

На сьогодні колектив кафедри під керівництвом Н.Ю.Таран зосередив увагу на вивченні механізмів стійкості рослин та їх індукції за участю ендогенних та екзогенних факторів, з’ясуванні значення адаптаційного синдрому за структурно-функціональними маркерами стресового стану рослинного організму, фіто- та агроценозів.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 7 штатних викладачів, з них:

- професорів - 2;

- доцентів     - 5;

- асистентів  - 1.

Кафедра зарекомендувала себе як надійна навчально-наукова структура в Україні з підготовки висококваліфікованих фахівців фізіологів рослин для закладів НАН і НААН України.

Викладачі кафедри читають нормативні курси «Анатомія рослин», «Фізіологія та біохімія рослин» та понад 20 спеціальних курсів, відповідно до яких проводяться лабораторні практикуми з анатомії, фізіології, біохімії рослин, фітобіотехнології, ландшафтного дизайну тощо.

Колективом кафедри розроблено нові підручники з анатомії та фізіології рослин, посібник з практикуму з фізіології рослин, що базуються на досягненнях сучасної науки (2005, 2009, 2010 роки видання), також підготовлена і видана різна методична література для спецкурсів та лабораторних занять.

Кафедра підтримує зв’язки з Інститутом технології харчової продукції та хімії Технічного університету міста Берлін, департаментом рослинної харчової продукції Аграрного університету Вайнцбах-Тріздорф, Німеччина, департаментом біології рослин Університету Хайдарабад, Індія, департементом біотехнології Амарваті університету, Індія, Інститутом досліджень прибережної зони Китайської академії наук, Чунхуї, Китай, департаментом рослинної біотехнології Національного дослідницького центру міста Каїр, Єгипет.

Історія кафедри  і головні напрями її педагогічної та наукової діяльності висвітлені в літературі: Історія Київського університету. К., 1959. Київський університет імені Тараса Шевченка. Біологічний факультет. Київ, 1999.

На кафедрі навчаються бакалаври, спеціалісти (7.04010210) і магістри (8.04010210) за спеціальністю «Фізіологія рослин».

На кафедрі можна підвищувати свою кваліфікацію в аспірантурі та докторантурі.

Наукову тему кафедри разом із викладачами виконують співробітники науково-дослідної лабораторії «Фізіологічних основ продуктивності рослин», яку очолює старший науковий співробітник, к.б.н. Бацманова Л.М.

На нашій кафедрі існує навчальна лабораторія. Завідує навчальною лабораторією к.б.н. Смоля Алла Леонідівна.