Кафедра готує фахівців-вірусологів трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр; спеціаліст; магістр.

Студенти кафедри отримують ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку. У спецкурсах, зміст яких постійно оновлюється, знаходять відображення всі сучасні напрямки світового розвитку вірусологічної науки. На практичних заняттях студенти навчаються застосовувати класичні та новітні методи лабораторних досліджень вірусів людини, тварин, рослин та мікроорганізмів.

Майбутні вірусологи поглиблюють свої знання і практичні навички під час проходження виробничої і переддипломної практик на кафедрі чи в провідних науково-дослідних інститутах різного підпорядкування, де вони знайомляться з науковими дослідженнями видатних учених країни, а також опановують найсучасніші методи. Це допомагає майбутнім фахівцям обрати профіль наукової роботи, який найбільше відповідає їхнім інтересам.

На кафедрі також проводиться підготовка фахівців через аспірантуру та докторантуру.

Випускники кафедри успішно працюють у провідних Інститутах НАН України, установах МОЗ, Міністерства освіти та науки, системі УААН, а також наукових закладах поза межами України.