Ольхович Ольга Петрівна

Кандидат біологічних наук, доцент

 

Ольхович Ольга Петрівна

tel. 522-14-27

mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

k.428

Народилася 11 липня 1969 р. в м. Києві. 

Сфера наукових інтересів: екології та фізіології вищих водяних рослин, створенням нових біотестів для оцінки якості водного середовища на основі фізіолого-біохімічних реакцій водних макрофітів, проблемами фітоіндикації та фітомоніторингу водних природних комплексів з використанням рослинного покриву водойм 

Читає нормативний курс «Анатомія рослин» та спецкурси «Фізіологія вищих водних рослин», «Фізіологія та біохімія нижчих рослин», «Фітоіндикація та фітомоніторинг», «Екологія рослин», «Менеджмент навколишнього середовища» та  «Методи екологічних досліджень» 

 

 

В 1991 р. з відзнакою закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет. В 1991–1996 рр. – аспірант кафедри фізіології та екології рослин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 1993 р. за наукову роботу „Використання гідромакрофітів для біотестування стічних і природних вод” нагороджена Медаллю Академії наук України. З 1994 року працювала в університеті в лабораторії ”Фізіологічних основ продуктивності рослин” на посадах інженера, молодшого наукового та наукового співробітників. В 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Фізіолого-біохімічні показники вищих водяних рослин як тест-реакції на дію токсикантів (на прикладі важких металів)”. З 2005 року – доцент кафедри фізіології та екології рослин. Кращий викладач 2009-2010 року.

 Наукова робота:  

Займається питаннями екології та фізіології вищих водяних рослин, створенням нових біотестів для оцінки якості водного середовища на основі фізіолого-біохімічних реакцій водних макрофітів, проблемами фітоіндикації та фітомоніторингу водних природних комплексів з використанням рослинного покриву водойм ( на основі аналізу ступеня порушення рослинного покриву; змін фітомаси та фітопродуктивності водних та прибережних фітоценозів; випадання видів-едифікаторів та видів-асектаторів із угруповань водних фітоценозів). Проводить оцінку стану водойм та ступеня екологічного благополуччя фітоценозів за наявністю, або відсутністю чутливих видів-індикаторів, або видів-моніторів характерних для кліматичних зон України. Досліджує питання можливості використання водних рослин, типових представників водойм флори України, в біоремедіації.

Педагогічна діяльність: 

Читає нормативний курс „Анатомія рослин” та спецкурси „Фізіологія вищих водних рослин”, „Фізіологія та біохімія нижчих рослин”, „Фітоіндикація та фітомоніторинг”, „Екологія рослин”, „Менеджмент навколишнього середовища” та „Методи екологічних досліджень”, проводить практичні заняття з анатомії рослин та фізіології рослин. Є співавтором підручника „Анатомія рослин” та навчальних посібників „Фізіологія рослин. Практикум”, „Методи дослідження вищих водних рослин”, „Фітоіндикація та фітомоніторинг”, „Робочий зошит з анатомії рослин”, „Загальна біологія.: Тестові завдання з нормативних курсів за ОКР Бакалавр”. Є співавтором 70 наукових праць.

Основні публікації:

1. Musienko M.,Olhovitch O.,Smirnova N. Biotesting of natural waters with the use of higher aquatic plants.// Second International Simposium on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe., Budapest. Hungary, September 20-23, 1994. P. 215-221.

2. Мусиенко Н.Н., Смирнова Н.Н.,Ольхович О.П. Биотестирование природных вод с использованием высших водных растений.// ДАН НАНУ, 1995, № 9, С.113-117.

3. Musienko M., Olhovitch O., Smirnova N. Use of Water Plants for Biotesting.//International Contamination in Central and Eastern Europe: Symposium Proceedings. –Florida, 1995. -P.84.

4. Musienko N.N., Olchovitch O.P., Pantalienko A.V. Biotesting of Natural Waters with the Use Higher Aquatic Plants.// Third Іnternational Symposium and Exhibition of Environmental Contamination in Central and Eastern Europe.-Warsaw (Poland)., September 10-13, 1996. P. 53-58.

5. Musienko M., Pantalienko A.,Scopetska O. and O. Olkovych Physiological reactions of hydromacrophytes – a basis of these plants use in wetlands monitoring.// Millenium Wetland Event Evenement du millenaire sur les terres humides. INTECOL. Abstracts. Quebec. Canada. August 6-12, 2000,Р.486.

6. O. Olhovych Activity of the Catalase and Dehydrogenase in the Submerged Macrophytes as an Index of the State of the Natural Waters Polluted with Heavy Metals.// Fifth International Symposium and Exhibition of Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Prague. September 12-14, 2000,Р.161.

7. O.P.Olkhovych ,M.M.Musienko Activity of the catalase and dehydrogenase in the submerged macrophytes as an index of the state of the natural waters polluted with heavy metals. //Fifth International Symposium and Exhibition of Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Prague. Czech Republic. 2001.

8. Федорчук І.В., Мусієнко М.М., Ольхович О.П. Моніторинг водних екосистем Національного природного парку «Подільські Товтри» за гідрологічними показниками.// Заповідна справа в Україні. Том 9. Вип.1,-Канів. 2003. С.73-81.

9. Ольхович О.П., Мусієнко М.М. Фітоіндикаційні дослідження водойм плавневих лісів Ліплявського лісництва з метою збереження їх біорізноманіття.//Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. №1, Запоріжжя, 2004. С. 164-170

10. Федорчук І.В., Ольхович О.П. Біологічна індикація та моніторинг токсичних забруднень водних екосистем.//Наукові праці Кам’янець-Подільского державного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. 7-8 квітня 2004 р. Вип.3, Т.3 Камянець-Подільський, 2004. С.27-31.

11. N.N.Musienko, O.P.Olkhovich Synphytoindicational Investigations of Urbanized Water Wells.// Aquatic Plants Symposium, Jan.2006. –Brussels, 2006. –P.367.

12. Ольхович О.П., Драга М.В., Грудіна Н.С., Мусієнко М.М. Оцінка якості води та стану фітоценозів водойм Голосіївського лісу фітоіндикаційними методами // Екологія Голосіївського лісу. – К.: Фенікс, 2007, С. 286-301.

13. Ольхович О.П. Фитоиндикация в мониторинге водоемов: возможности и перспективы.// Навколишнє середовище і здоров’я людини. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 18-20 листопада 2008 р. Кам’янець-Подільський, 2008. С.138-142.

14. Ольхович О.П. Фітоіндикаційні дослідження як основа моніторингу водойм.//Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку. -К.:Логос, 2009 С.292-298.