Панюта Ольга Олександрівна

Кандидат біологічних наук, доцент

Панюта Ольга Олександрівна

 

 

Контактний телефон: 522-14-27

mail to:  panyuta@ukr.net  

Народилася 11.07.1966 року, с. Фонтанка Комінтернівського. р-ну Одеської області.

Наукові інтереси: створення методами сучасної біотехнології рослин, стійких до гербіцидів та хвороб, фізіологія та анатомія хворої рослини

 

  

 

 

 

 

 

 

У 1989 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, у 1992 році - аспірантуру.  З 1992 року -  молодший науковий співробітник НДЛ “Фізіологічних основ продуктивності рослин». З 1995 року - асистент, з 2000 року – доцент кафедри фізіології та екології рослин біологічного факультету. У 1993 році - захистила кандидатську дисертацію “Отримання in vitro форм картоплі, стійких до гербіциду класу імідазолінони Pursuit».

У 1991 році нагороджена медаллю Академії наук УРСР.

Педагогічна діяльність – читає нормативний курс «Анатомія рослин» та дисципліни спеціалізації: «Ріст і розвиток рослин», «Біотехнологія рослин», «Фітоімунологія». Проводить лабораторні заняття з «Анатомії рослин» та «Фізіології рослин», заняття із лабораторного практикуму розділи «Ріст і розвиток рослин» та «Біотехнологія рослин».

Обиралася кращим викладачем року (2008).

Публікації

Співавтор 56 наукових праць, 17 навчально-методичних розробок, 3 навчальних посібників (з грифом МОН України) та 1 підручника (з грифом МОНУ).

Статті:

1. Погоріла Н.Ф., Панюта О.О., Кухтей Р.Р., Погоріла З.О., Мусієнко М.М. Аглютинувальні білки картоплі, фракціоновані з бульб у різні фази розвитку // Физиология и биохимия культ. растений – 2004. – Т. 36, №1. – С. 78-83.

2. Панюта О.О., Улинець В.З. Дослідження фізіології хворої рослини та його практичне значення // Вісник аграрної науки – 2005. – №9. – С. 20-23.

3. Белава В., Панюта О., Таран Н. Особливості гормонального балансу рослин при інфікуванні патогенними грибами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Біологія – 2006. – №47-48. – С. 74-77.

4. Белава В.Н., Панюта О.О., Таран Н.Ю. Модельна система інфікування та оцінки рівня стійкості озимої пшениці проти збудника церкоспорельозу (Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton) // Карантин і захист рослин – 2008. – Липень. – С. 25-28.

5. Белава В.Н., Панюта О.О., Таран Н.Ю. Лектинова активність проростків пшениці при інфікуванні P. за дії пероксиду водню // Вісник аграрної науки – 2008. – №8. – С. 26-29Belava V., Panyuta O., Taran N. Biochemical markers of wheat eyespot resistance // Zemdirbyste-Agriculture – 2008. – V. 95, N3. – P. 298-303.

6. Панюта О.О., Шаблій В.А., Белава В.Н. Жасмонова кислота та її участь у захисних реакціях рослинного організму // Український біохімічний журнал – 2009. – Т. 81, №2. – С. 14-26.

7. Белава В.Н., Панюта О.О., Таран Н.Ю. Роль лектинів у захисних реакціях рослин до патогенів // Фізіологія та біохімія культурних рослин – 2009. – Т. 41, №3. – С. 221-234.

8. Белава В.Н., Зеленый С.Б., Панюта О.А., Таран Н.Ю., Погребной П.В. Экспрессия генов лектинов и лектиновая ектинову в проростках озимой пшеницы при инфицировании Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton // Бюллетень государственного Никитского ботанического сада – 2009. – Вып. 99. – С.45-49.

9. Белава В.Н., Зеленый С.Б., Панюта О.А., Таран Н.Ю., Погребной П.В. Экспрессия генов лектина и дефенсина у сортов пшеницы Мироновская 808 и Roazon при инфицировании Pseudocercosporella herpotrichoides // Biopolymers and Cell. – 2010. – V.26, N1. – Р. 45-50.

10. Коробкова К.С., Панченко Л.П., Онищенко А.М., Остапчук А.М., Панюта О.О. Вплив мікоплазмової інфекції на жирнокислотний склад загальних ліпідів та морфологію калюсів пшениці // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. – №1. – С. 62-67.

11. Панюта О.О, Белава В.Н., Токмакова Л.Н., Таран Н.Ю. Вплив інокуляції фосфатмобілізувальними препаратами на ектинову активність в рослинах озимої пшениці за інфікування збудником церкоспорельозу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Інтродукція та збереження рослинного різноманіття». – 2011. – № 29. – С. 62–64.

12. Улинець В.З., Свєтлова Н.Б., Панюта О.О., Ганчурін В.В. Захисні реакції рослин за дії патогенів та їх практичне значення // Посібник українського хлібороба (науково практичний щорічник Міністерства аграрної політики України). – 2011. – С. 126–127.

Матеріали конференцій:

13. Погорелая Н.Ф., Панюта О.А., Кухтей Р.Р., Погорила З.А., Славный П.С. Кондратюк Е.А. Активность агглютинирующих белков Solanum tuberosum в онтогенезе / Тезисы VII Молодежной конференции ботаников в Санкт-Петербурге. – Санкт-Петербург, 2000. – С.145-146.

14. Погоріла З.О., Мусієнко М.М., Бойко А.Л., Погоріла Н.Ф., Панюта О.О. Аглютинувальні білки рослин сої (Glycine max L.), інфікованих патогеном вірусної природи / Український біохімічний журнал. – 2002. – Т. 74, №4б (додаток 2). Матеріали VII Українського біохімічного зїзду. – С. 136.

15. Панюта О.О., Улинець В.З. Інтегрована система захисту рослин від хвороб // Матеріали міжнародної наукової конференції – Кривий Ріг, 2005. – С. 471-472.

16. Панюта О.А., Погорелая З.А., Погорелая Н.Ф. Агглютинирующие белки клубней картофеля – возможные маркеры его устойчивости к фитопатогенам // Защита растений Сборник трудов Выпуск 30, часть 1 Минск – 2006. – С. 276-278.

17. Белава В.Н., Панюта О.А., Афанасьева О.Г., Таран Н.Ю. Разработка модельной системы для инфицирования и выявления устойчивости пшеницы (Triticum aestivum L.) к возбудителю церкоспореллёза (Pseudocercosporella herpotrichoides Fron.). / Международная конференция «Современная физиология растений: от молекул до экосистем». Материалы докладов. Часть 2. Сыктывкар, 2007. – С. 31-33.

18. Belava V.N., Panyuta O.O., Taran N. Estimation of wheat resistance to the exciter of eyespot on the early stages of development / XV Congress of European Mycologists –Saint Petersburg, Russia, 2007. – P. 240.

19. Белава В., Панюта О., Таран Н. Дослідження стійкості рослин пшениці (Triticum aestivum L.) до збудника церкоспорельозу (Pseudocercosporella herpotrichoides Fron.) / ІІІ Міжнародна конференція «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні аспекти» – Львів, 2007. – С. 112.

20. Белава В.Н., Панюта О.А., Таран Н.Ю. Динамика лектиновой активности проростков пшеницы при инфицировании Pseudocercosporella herpotrichoides Fron. / XV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Секція «Биология». – Москва, 2008. – С. 7.

21. Belava V., Panyuta O., Taran N. Lipid peroxidation as index of wheat eyespot resistance / International Plant Protection Conference – Druskininkai, Lithuania, 2008. – Р. 20.

22. Коробкова Е.С., Панченко Л.П., Онищенко А.Н., Панюта О.А. Каллусные культуры пшеницы как инструмент изучения патогенеза микоплазмозов культурных растений / Международная научно-практическая конференция «Биологическая защита растений, перспективы и роль в фитосанитарном оздоровлении агроценозов и получении экологически безопасной сельскохозяйственной продукции». Выпуск 5. – Краснодар, 2008. – С. 586-588.

23. Панюта О.А., Белава В.Н., Таран Н.Ю. Оксилипины в патогенезе растений // Фізіологія рослин: проблеми і перспективи розвитку – К.: Логос, 2009. – Т.2. – С. 239-246.

24. Белава В.Н., Зеленый С.Б., Панюта О.А., Таран Н.Ю., Погребной П.В. Содержание мРНК и активность лектинов в проростках озимой пшеницы при инфицировании Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton / Международная научная конференция «Актуальные проблемы прикладной генетики, селекции и биотехнологии растений» – Ялта, 2009. – С.13.

25. Белава В.Н., Зелений С.Б., Панюта О.О., Таран Н.Ю. Вплив інфікування збудником очкової плямистості на індукцію мРНК гена дефенсину / Український біохімічний журнал. – 2010. – Т. 82, №4 (додаток 1). Матеріали X Українського біохімічного з’їзду. – С. 158.