Історія

Історія кафедри зоології

Кафедра зоології, заснована в 1834 р. від перших днів існування університету (записана в Статуті університету від 1834 р.), за 170–річну історію зазнала значних перетворень. Основою для заснування кафедри слугувала база біологічного кабінету. Першим завідувачем кафедри був призначений А.Л.Андржеєвський. Далі його змінив О.Ф.Міддендорф, який очолював кафедру з 1839 до 1842 р. З 1842 до 1862 р. завідувачем кафедри працював К.Ф.Кесслер. В ці роки і після на кафедрі працювали такі видатні зоологи, як: О.М.Паульсон, О.О.Ковалевський, М.В.Бобрецький, О.О.Коротнєв, В.К.Совинський, О.М.Сєверцов, М.М.Воскобойніков, І.І.Шмальгаузен, Б.О.Сварчевський, С.Ю.Кушакевич, В.П.Поспєлов, В.М.Артоболевський та ін. У 1920 р. кафедра була розділена на кафедру зоології безхребетних та кафедру зоології хребетних. З 1920 до 1985 р. від кафедр зоології безхребетних та зоології хребетних відокремилися та працювали кафедри гідробіології, екології та зоогеографії, ентомології, іхтіології. При кафедрах були створені лабораторії арахноентомології, лабораторія екології та токсикології, лабораторія іхтіології, лабораторія біоніки та ін.

У цей період завідувачами кафедр були: Д.О.Бєлінг, О.Г.Лебедєв, О.П.Маркевич, О.П.Кришталь, І.І.Шмальгаузен, Воскобойніков, Д.К.Третяков, О.П.Корнєєв, О.Б.Кістяківський, Л.О.Бабенко та Г.Й.Щербак, яка з 1985 р. очолила кафедру зоології, що була утворена внаслідок злиття кафедр зоології хребетних і зоології безхребетних. Після Г.Й.Щербак кафедру очолював Ю.Г. Вервес. Зараз кафедрою зоології завідує В.В.Серебряков.

За весь час існування кафедри зоології, крім навчального процесу на ній проводилися наукові дослідження в чотирьох основних напрямках (еколого-фауністичний, анатомо-морфологічний, дослідження в галузі систематики тварин, історії зоології), які прославили кафедру як таку.

На теперішній час на кафедрі зоології разом з навчальною лабораторією та науково-дослідною лабораторією зоології та екології працює 26 співробітників, в тому числі 2 професори, 6 доцентів, 5 наукових співробітників, серед яких 2 доктори та 11 кандидатів біологічних наук. На кафедрі навчається щороку понад 50 студентів та 6 аспірантів, 2 здобувача і 1 докторант.

Кафедра забезпечує читання 2-х нормативних курсів: Загальна зоологія, Загальна екологія.