Гандзюра Володимир Петрович

Доктор біологічних наук, професор

Гандзюра Володимир Петрович                                           

Телефони: 28-41 (внутрішній)

mail to: gandzyura@gmail.com

Сфера наукових інтересів: речовинно-енергетичні й інформаційні процеси в екосистемах за різного рівня антропогенного навантаження; вплив токсикантів на продуктивність біосистем; метаболічні процеси гідробіонтів у токсичному середовищі; проблема інвазійних видів у екосистемах України; екологічні проблеми та екобезпека України у військовій галузі

 

 

 

Закінчив кафедру зоології хребетних біологічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка, де здобув кваліфікацію біолога-зоолога, викладача біології та хімії. Працював старшим лаборантом, інженером, з 1984 р. – асистент кафедри зоології. З 1981 по 1985 р. – аспірант заочної форми навчання відділу біологічної продуктивності Інституту гідробіології НАН України. У 1986 р. захистив дисертаційну роботу "Накопичення і трансформація азоту і фосфору молоддю риб дніпровських водосховищ" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.18 – гідробіологія. З 1992 р. працював доцентом кафедри зоології. Протягом 1997-2000 років навчався у докторантурі при кафедрі зоології за спеціальністю 03.00.16 – екологія. У 2004 р. захистив дисертаційну роботу "Продуктивність біосистем у токсичному середовищі" на здобуття вченого ступеню доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія. З 2005 р. призначений на посаду професора кафедри зоології. У 2008 році отримав вчене звання професора.

Викладацька діяльність.

Підготував та викладав нормативні лекційні курси: “Основи екології”, “Зоологія хордових”, “Анатомія людини”, “Прикладна екологія”, “Біогеографія”; спецкурси “Гідроекологія”, “Загальна гідробіологія”, ”Спеціальна гідробіологія”, “Основи системних досліджень в екології і зоології”, “Екологічні основи життєдіяльності гідробіонтів”, “Екотоксикологія” тощо. Керує виконанням курсових та дипломних робіт.

Громадська діяльність.

Експерт проектів ДКНТ в галузі екології та зоології.

Член науково-методичної комісії з вищої освіти (з біології 040102, (секція зоології, фізіології людини і тварин) МОН України.

Член Координаційно-нагляжової ради з питань реалізації Програми реабілітації територій, забруднених унаслідок військової діяльності на 2002-2015 роки при Міністерстві оборони.

З 2006 р. очолює Центр екобезпеки та Евро-Атлантичного співробітництва при Державному екологічному інституті Мінприроди України.

З 2004 р. – міжнародний експерт Комітету Викликів Сучасному Суспільству (НАТО) з систем управління станом середовища у військовому секторі (EMS in the Military Sector NATO CCMS?, національний представник України в НАТО з Військовій океанографії.

Наукова діяльність.

Основні напрями наукових досліджень:

Речовинно-енергетичні й інформаційні процеси в екосистемах за різного рівня антропогенного навантаження;

Вплив токсикантів на продуктивність біосистем;

Метаболічні процеси гідробіонтів у токсичному середовищі;

Проблема інвазивних видів у екосистемах України;

Екологічні проблеми та екобезпека України у військовій галузі.

Керівник 3-х кандидатських дисертацій:

Ашфак Ахмад (громадянин Пакистану) "Вплив важких металів на біопродукційні параметри молоді риб" –1999 р., спеціальність 03.00.10 – іхтіологія;

Хрокало Л. А. "Видовий склад та екологічні особливості бабок (Insecta, Odonata) Північного Сходу України" –2004 р., спеціальність 03.00.16 – екологія;

Ружіленко Н. С. "Сучасний стан популяцій хижих ссавців Середнього Придніпров’я" –2010 р., спеціальність 03.00.08 – зоологія.

Член редакційних колегій:

– збірника “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”;

– збірника “Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка”.

Член спеціалізованих вчених рад:

– Д 26.213.01 при Інституті гідробіології НАН України;

– Д 26.001.24 при біологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Вченої ради Державного екологічного інституту Мінприроди України.

Публікації:

Автор понад 111 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні навчально-методичні публікації:

Гандзюра В.П. Екологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання друге, перероблене і доповнене (з грифом МОН України) – К., Сталь, 2009. – 375 с.

Екологія. Системний підхід. Навчальний посібник. – К., ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 96 с.

Молодь риб дніпровських водосховищ: видовий склад і розподіл – Київ, ВПЦ “Київський університет”, 1993. – 41с.

Основні наукові публікації:

Гандзюра В.П. Продуктивність біосистем за токсичнного забруднення середовища важкими металами Київ, ВГЛ “Обрії”, 2002. – 248 с.

Гандзюра В.П., Грубінко В.В. Концепція шкодочинності в екології. Монографія. – Київ-Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 144 с.

Гандзюра В.П., Гандзюра Л.А. Особенности метаболических процессов рыб в условиях разного уровня токсического загрязнения водоемов // Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов европейского севера – Мат-лы ХХVIII Междунар. конф. 5-8 октября 2009 г. г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия. – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. – С. 129-134.

Брав участь у роботі:

1. Міжнародного семінару “Безпека в Північно-Європейському Регіоні” (PfP International Research Seminar ”Security in the Northern European Region”? (Стокгольм, Швеція, 8-11 грудня 1999);

2. I Робочої групи з систем управління станом середовища у військовому секторі (Environmental Management System in the Military Sector (NATO/CCMS-EAPS Workshop? Тун, Швейцарія, 22-26 січня 2001) – як єдиний представник України;

3. 39-ої Робочої групи НАТО з проблем застосування ядерної, біологічної і хімічної зброї у військових операціях (Брюссель, Бельгія, 5-7 березня 2001) (39-th Meeting of the NBC Defence Operations Interservice Working Group With PfP, 5-9 March 2001) – як єдиний представник України;

4. 36 Головної групи NATO MILOC Main Group Meeting (8-9 Травня 2001 Гдиня, Польща?, як голова делегації України;

5. 37 Головної групи NATO MILOC Main Group Meeting з військової океанографії (Брюссель, Бельгія, 14-15 травня 2002) – як єдиний представник України;

6. II Робочої групи НАТО з систем управління станом середовища у військовому секторі (Вишков, Чехія, 30 вересня-4 жовтня 2002);

7. Робочої групи НАТО Military-Civilian Relationship // Defense And the Environment/–NATO Advanced Research Workshop Effective Communication Related to Recent Environmental Protection Challenges and Activities in the Military Sector (Bratislava, Slovak Republic, April 22-26, 2003), як голова делегації України;

8. III Робочої Групи НАТО з систем управління станом середовища у військовому секторі (Сонтофен, Німеччина, 27 вересня-1 жовтня 2004) – як єдиний представник України.

9. XIII Міжнародної конференції з екобезпеки у військовому секторі (Київ, 26-29 липня 2005р.

10. Робочої Групи НАТО з проблем екобезпеки урбанізованого довкілля (пленарна доповідь) – Афіни, Греція, 8-9 червня 2006 р. (NATO Advanced Research Workshop Environmental Security Threats in Urban Settings, June 8-9, 2006 Athens, Greece) тощо.