Подобайло Анатолій Віталійович

Кандидат біологічних наук, доцент 

Заступник директора ННЦ «Інститут біології» з навчальної роботи

Подобайло Анатолій Віталійович                                         

 

Телефони: 28-41 (внутрішній), 521-35-92

mail to: podob@univ.kiev.ua

Сфера наукових інтересів: вивчення морфологічних адаптацій прісноводних риб до існування в умовах зарегульованого річкового стоку, розробка теоретичних основ проектування екологічної мережі України, науково-практичне обґрунтування нових об’єктів природно-заповідного фонду.

 

 

 

 

 

У 1991 р. закінчив кафедру зоології біологічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка де здобув кваліфікацію зоолога хребетних, викладача біології та хімії. У тому ж році поступив до аспірантури на кафедру зоології. З грудня 1994 р. – молодший науковий співробітник. В лютому 1996 р. захистив дисертаційну роботу "Мінливість морфологічних та характеристика морфо-фізіологічних ознак деяких туводних риб басейну Кременчуцького водосховища" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.02 - зоологія. З вересня 1997 р. був зарахований асистентом кафедри зоології, а з 2000 р. – доцентом. У лютому 2002 р. отримав вчене звання доцента. 

Протягом останніх 13 років Подобайло А.В. працює в деканаті біологічного факультету. Спочатку на посаді заступника декана з виховної роботи, потім – з навчальної роботи, на даний момент – заступник директора ННЦ "Інститут біології".

Викладацька діяльність

Вкладає нормативні навчальні дисципліни «Зоологія», «Вступ до спеціальності», «Охорона природи», розробив та запровадив спеціальні курси «Біологічні основи охорони природи» та «Заповідна справа».

Наукова діяльність

Основні напрями наукових досліджень:

вивчення морфологічних адаптацій прісноводних риб до існування в умовах зарегульованого річкового стоку.

розробка теоретичних основ проектування екологічної мережі України, науково-практичне обґрунтування нових об’єктів природно-заповідного фонду.

За науковими обґрунтуваннями Подобайла А.В. створено близько 200 нових об'єктів природно-заповідного фонду України. Серед них Національний природній парк «Пирятинський». З 1996 р. керував рядом міжнародних природоохоронних проектів. Серед них: проект ЮНЕП/ГЕФ "Створення мережі навчальних центрів для працівників природно-заповідних територій Північної Євразії". З 2009 р. керує навчальним центром заповідної справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка при Канівському природному заповіднику, в якому пройшли курси підвищення кваліфікації близько 200 працівників заповідників та національних природних парків України.

Публікації

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні навчально-методичні публікації:

1. Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник. / За загальною редакцією М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. – К.: 2003. - 306 с.

2. Грищенко В.М., Дун І.Ф., Мосійчук А.А., Піддубний І.А., Подобайло А.В., Рябоконь О.П. Посібник природоохоронця.- Київ, 2004.- Київський еколого-культурний центр.- 120 с.

3. Горобчишин В.А., Абдулоєва О.С., Подобайло А.В. Методика оголошення заказників пам’яток природи та заповідних урочищ. Навчальний посібник.- К.: “Геопринт”, 2005.- 68с.

Основні наукові публікації:

1. Куцоконь Ю.К., Подобайло А.В. До питання збереження видового різноманіття риб верхньої течії р. Рось // Заповідна справа в Україні.- 2006.- Т.11.- Вип.2.- С.30-33.

2. A.V.Podobaylo, A.B.Pidgorna Ukraine // A Handbook on International Wilderness Law and Policy (Cyril F. Kormos, Editor).- Golden, Colorado, 2008.- p. 329-340.

3. Ситник Ю., Шевченко П., Подобайло А., Салій С. Склад іхтіофауни київської ділянки Канівського водосховища та гирла Десни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. – Вип. 52-53.- С. 50-52