Викладачі

Швець Юлія Вікторівна

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри         

 

Швець Юлія Вікторівна

 

телефон: +38-044-521-32-31    

факс: +38-044-521-32-31 

Народилася: 1.06.1973 (м. Київ)

Сфера наукових інтересів: вивчення механізмів лікарської резистентності пухлинних клітин та розробка протипухлинних аутовакцин на основі дендритних клітин.

Спецкурси:  “Клітинний імунітет”, “Біологічні основи інфекційних процесів”, «Протипухлинний імунітет».

 

 

 

 

 

 

У 1995 закінчила біологічний факультет Київського університету, 1998 - аспірантуру Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. Працювала в Інстьитуті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. З 2001 - асистент, з 2006 – доцент кафедри мікробіології та загальної імунології біологічного факультету Київського університету. У 2000 – захистила кандидатську дисертацію на тему: „Подолання лікарської резистентності пухлинних клітин шляхом індукції СD-95-опосередкованого апоптозу”.

Лауреат премії НАН України (1999) та премії Президента України для молодих вчених (2003).

Має 25 наук. робіт, 3 патенти.

Основні публікації:

1. Динаміка розвитку гуморальної імунної відповіді кролів різних порід при комбінованій схемі імунізації мікобактеріями // Доповіді Академії наук, 2007 (у співавт.);

2. Дослідження гуморальної імунної відповіді на поверхневі антигени BCG у кролів різних порід // Імунологія та алергологія, 2007 (у співавт.).

3. Л.Г.Степура, Л.В.Гарманчук, Храновская Н.Н., Скачкова О.В., Ситько В.В., Совенко В.М., Швец Ю.В., Свергун Н.Н., Завелевич М.П., Жукова В.М., Чечина Д.Э.   Особенности изменения состояния иммунной системы больних не межклеточным раком легкого под влиянием иммунотерапии дендритными клетками, нагруженными опухолевыми антигенами. Імунологія та алергологія: наука і практика, №2, 2011 , с. 52-57.