Історія

Друк PDF

Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка заснований у 1839 з подання проф. Р.Е.Трауфеттера, який керував Ботанічним садом до 1852 і є його фундатором. У 1849 за проектом архітектора Лауфера було споруджено оранжереї на 7 відділень та двоповерховий корпус, призначений для лаб-рій, гербарію, аудиторій та квартир співробітників.

1852-71 Ботанічним садом керував проф. О.С.Рогович. У саду налічувалось 419 видів дерев та кущів, 1725 – оранжерейних рослин та 2685 – трав. Були вивчені і рекомендовані для поширення тополі, біла акація, гледичія, айлант, кінський каштан. Керівник саду у 1871-79 І.Г.Борщов, започаткував дослідження з питань фізіології та біохімії рослин. Наступними керівниками Бот. саду були: 1879-94 – І.Ф.Шмальгаузен (дослідження флори та рослинності України); 1894-1914 – акад. С.Г.Навашин (відкрив у 1898 явище подвійного запліднення у квіткових рослин); 1914-35 – О.В.Фомін (розпочато видання праці “Флора УРСР”). 1935 після смерті вченого - Бот. саду присвоєно його ім’я.

У післявоєнний період (1944-61) Ботанічний сад очолював Д.П.Проценко (питання морозостійкості рослин); 1961-75 – І.П.Білокінь (різноякісність рослинних тканин, створені експозиційні ділянки спорових та гірських рослин, формовий сад, проведено реконструкцію кактусової та розсадної оранжерей, започатковано колекцію рододендронів, магнолій, кизильників). У 1976-84 під керівництвом В.Ф. Лапчика було збудовано кліматрон висотою 30 м і загальною площею біля 1000 м2, купольну оранжерею, новий лаб.-адмін. корпус. З 1985 по 1987 Бот. садом керував відомий укр. ботанік О.О. Лаптєв. З 1987 і по нині, з перервами (2006-2008 директор Бот. саду - В.А. Соломаха - координатор наукових досліджень по класифікації рослинності України) Бот. сад очолює В.В. Капустян (відповідальний редактор більшості наукових видань Бот. саду).

В наш час наукова діяльність колективу Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка зосереджена на інтродукції лікарських, харчових, декоративних, а також корисних рослин світової флори, видів природної флори України, насамперед зникаючих і рідкісних; розмноження та вивчення можливості збереження їх генофонду в штучних резерватах, створення промислових плантацій корисних рослин та відновлення і збагачення природних запасів. Робота з колекційними фондами є невід’ємною частиною наукових досліджень.

Активно проводяться фізіол.-біохім. дослідження на підвищення стійкості рослин, пошук фізіол. активних речовин, методів мікроклонального розмноження рідкісних і зникаючих видів. Розробляється біол. метод захисту рослин-інтродуцентів від шкідників та хвороб. Здійснюється постійний обмін насінними каталогами, рослинним матеріалом з багатьма вітчизняними та 300 бот. закладами 50-ти країн світу.

У Ботанічному саду імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка зібрана унікальна колекція рослин різного географічного походження (понад 9000 видів, різновидностей, форм та сортів). Колекція деревних рослин - понад 1800; трав`янистих рослин представлено біля 3000 таксонів; тропічних і субтропічних рослин понад 4000 видів.

На сьогодні у Ботанічному саду імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка працює 34 наукових співробітників, 6 викладачів, в тому числі 5 докторів наук та 31 кандидатів наук.

В Ботанічному саду імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, крім навчально-тематичних екскурсій, проводиться навчально-виробнича практика, під час якої студенти знайомляться з усіма колекціями, збирають та опрацьовують матеріал для курсових і дипломних робіт.

1839 р. започаткована наукова бібліотека (понад 40 000 книг та журналів). Видано 157 каталогів насіння на обмін, 19 монографій та довідників, 18 випусків “Вісника Ботанічного саду”, 18 випусків наук. зб. “Охорона, вивчення і збагачення рослинного світу” та  27 випусків вісника “Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ”.

18-22 травня 2009 року з нагоди святкування 170-річчя Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка організував та провів міжнародну наукову конференцію: „Ботанічні сади – осередки збереження рослинного різноманіття” в роботі якої прийняли участь близько 200 науковців більше як з 10 країн Світу.