Кафедра фізіології людини і тварин

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців у галузі фізіології людини і тварин, забезпечує читання нормативних курсів "Фізіологія людини і тварин", "Анатомія людини" та 16 спеціальних курсів, в яких представлені результати сучасних досліджень у різних галузях фізіології. Кафедра забезпечує читання двох нормативних курсів на факультеті психології. Практичних навичок проведення наукових досліджень студенти набувають на спецпрактикумах, під час проходження виробничої та переддипломної практики, при виконанні курсових та дипломних робіт в НДІ фізіології ім.Петра Богача університету, Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України та інших науково-дослідних установах.

Випускники кафедри працюють в науково-дослідних установах НАН та АМН України. Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти (викладачами середніх та вищих навчальних закладів). Чимало випускників кафедри проходить стажування та працюють у провідних наукових лабораторіях багатьох країн світу. Кафедра постійно здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру і докторантуру.

Наукові дослідження кафедри традиційно розвиваються в двох напрямках:

  • вивчення механізмів нервово-гуморальної регуляції серцево-судинної системи й органів травлення
  • вивчення психофізіологічних основ розумової діяльності людини

Досліджуються механізми регуляції печінкового кровообігу у тварин в нормі та патології, роль ендотелійзалежних факторів у парадоксальній реакції ворітних судин печінки на дію гуморальних агентів. Викладачі кафедри також розробили і впроваджують у практику та наукові дослідження критерії фізіологічної оцінки функціональних станів людини та можливості їх корекції. При виконанні наукової роботи широко використовуються сучасні методи комп'ютерної оцінки електричної активності мозку і показників варіаційної пульсометрії. Ряд наукових експериментальних робіт проводиться у співпраці зі співробітниками Науково-дослідного Інституту фізіології університету.

Крім науково-дослідної роботи, кафедра активно використовує базу НДІ фізіології університету для фахової підготовки своїх студентів та залучає співробітників різних відділів інституту для читання спецкурсів і проведення спецпрактикумів.