Кафедра біохімії

Остапченко Людмила Іванівна

Доктор біологічних наук, професор

Завідувач кафедри біохімії

Директор ННЦ "Інститут Біології"

Остапченко Людмила Іванівна

 

Контактні телефони: 522-17-95, 522-39-92; 526-22-76

mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Сфера  наукових інтересів: 1. Дослідження універсальних систем регуляції трансдукції сигналу в клітинах за умов розвитку різних патологічних станів, серед них – біохімічні процеси в клітинах слизової шлунка та кишечнику за умов розвитку різної патології шлунково-кишкового тракту. 2. Дослідження механізмів регуляції метаболічних процесів, процесів проліферації, апоптозу компонентами про- та антиоксидантної системи, системи циклу оксиду азоту та сфінгомієлинового циклу.

Нормативні курси: «Біотехнологія», «Біохімія»  , «Хімія біоорганічна» 

 

 

 

 

Освіта:

Остапченко Людмила Іванівна закінчила у 1976 році біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "біохімія". Працює в Київському національному університеті з 1980 року, пройшла шлях від аспіранта до завідувача кафедри біохімії та декана біологічного факультету. Очолює відділ біохімії НДІ фізіології імені академіка Петра Богача КНУ імені Тараса Шевченка.

Наукові ступені:

Кандидат біологічних наук із спеціальності "біохімія" (1984); доктор біологічних наук із спеціальності "біохімія" (1997). Вчені звання: старший науковий співробітник із спеціальності "біохімія" (1993); професор із спеціальності "біохімія" (2001).

Наукова діяльність Остапченко Людмили Іванівни спрямована на фундаментальне та практичне вирішення актуальних питань регуляції функціональної активності клітин. Вона вперше розробила підходи до вивчення функціонування універсальних систем регуляції трансдукції сигналу (циклонуклеотид-, кальцій- та 2',5'-олігоаденілатзалежних каскадів) в клітинах слизової оболонки травного тракту за умов розвитку та гоєння нейро-дистрофічних уражень. Вперше довела, що Egr-1 – ключовий ген і фактор транскрипції в експериментальному виразко утворенні, а також вперше встановила залучення Н3-гістамінових рецепторів в шлункове виразко утворення. Вперше досліджені механізми розвитку передпухлинних стані шлунка та товстого кишечника та розроблені ефективні методи їх профілактики у пацієнтів з гіпоацидними станами та ахілією.

Остапченко Людмила Іванівна - голова методичної комісії з біології МОН України, голова спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій за спеціальностями радіобіологія, біохімія, фізіологія рослин, екологія, відповідальний редактор журналу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (серія "Біологія") та наукового збірника "Проблеми регуляції фізіологічних функцій". Була головою та співголовою оргкомітетів наукових з’їздів, міжнародних симпозіумів та конференцій, в т.ч. 3-х конференцій "Нейро-гуморальні та клітинні механізми регуляції процесів травлення", V міжнародного симпозіуму "Клітинно/тканинні ураження та цито/органопротекція".

Остапченко Людмила Іванівна приділяє багато уваги розширенню й зміцненню зв'язків університету з інститутами НАН та АМН України. Під її керівництвом підготовлено та захищено 15 кандидатських дисертацій. Наукові роботи студентів та аспірантів, виконаних під керівництвом Остапченко Людмили Іванівни, нагороджені Преміями та стипендіями Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Бере участь у виконанні наукових робіт по грантам ДКНТ та НАН України, є науковим керівником науково-дослідних тем, які виконуються за замовленням Міністерства аграрної політики, КМДА. Керівник наукового проекту, що виконується за договором з Каліфорнійським університетом Ірвайн. Має спільні гранти з Національними академіями Угорщини та Польщі.

Остапченко Людмилі Іванівні присвоєне почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" (2004), нагороджена знаками МОН України "Петро Могила" (2007), "За наукові досягнення" (2008).
Література про персоналію: Імена славних сучасників. – К., 2004; Шляхами успіху – К., 2008.

Публікації

Автор 378 наукових праць, серед яких: монографій - 2, підручників і учбових посібників, рекомендованих МОН України – 7, наукових статей – 163, навчально-методичних праць – 20, патентів – 3. Монографія "Молекулярні механізми регуляції активності циклонуклеотид- та кальційзалежних протеїнкіназ лімфоїдних клітин в умовах радіаційного впливу" удостоєна премії НАН України імені академіка О.В. Палладіна (2005).

 Підручники та посібники за останні 5 років:

 1. Біохімія: Терміни і номенклатура ферментів, Навчальний посібник, гриф МОН, 356, 2005, К.: ВПЦ "Київський університет" 

2. Біологічні мембрани: методи дослідження структури та функцій, Навчальний посібник, гриф МОН, 215, 2006, К.: ВПЦ "Київський університет" 

3. Цитофізіологія і біохімія травлення, Практикум, гриф МОН, 261, 2006, К.: ВПЦ "Київський університет"

4. Біохімічні механізми апоптозу, Навчальний посібник, гриф МОН, 310, 2010, К.: ВПЦ "Київський університет"

 

Монографії за останні 5 років:

1. Радіаційно-індукована структурно-метаболічна модифікація ентероцитів та лімфоїдних клітин, монографія, К: Фітосоціоцентр, 250, 2006

2. Вплив харчових добавок із різним механізмом дії на структурно-функціональний стан шлунка, монографія, К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 160, 2008

3. Фізіолого-біохімічні механізми виразкоутворення, монографія, К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 176, 2008

  

Патенти 2009-2011 р.:

1. Патент на корисну модель №61819, СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ, Остапченко Л.І., 2011, Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2011 р. видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

2. Патент 51074 Україна, Застосування екстракту фенугрека як засобу для лікування експериментальної виразки шлунку та дванадцятипалої кишки у тварин. Преображенська Т.Д., Хілько Т.Д., Якубцова І.В., Остапченко Л.І., 2010, (Зареєстровано в Державному реєстрі патентів на корисні моделі 25.06.2010).

3. Патент 52406 Україна, Спосіб лікування експериментальної виразки шлунку та дванадцятипалої кишки у тварин Преображенська Т.Д., Хілько Т.Д., Якубцова І.В., Остапченко Л.І., 2010, (Зареєстровано в Державному реєстрі патентів на корисні моделі 25.08.2010).

4. Патент на корисну модель №43007 Cпосіб лікування хворих із запальною виразковою патологією гастродуоденальної зони травного тракту, Янковський Д.С., Берегова Т.В, Остапченко Л.І., Димент Г.С., Цирюк О.І., 2009
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 27.07.2009 Бюл.№14.

5. Патент на корисну модель №43006 Cпосіб профілактики раку шлунката гіперплазії слизової оболонки товстої кишки у хворих гастроентерологичними захворюваннями, Янковський Д.С., Берегова Т.В, Остапченко Л.І., Димент Г.С., Цирюк О.І., 2009, Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 27.07.2009 Бюл.№14.

6. Патент на корисну модель № 45941, Україна, МПК (2009) C07D 277/00, Застосування сполуки 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-(2-гідроксиетил)тіазолій хлорид як сполуки, яка викликає деполяризацію плазматичної мембрани ізольованих нервових закінчень головного мозку щурів, Т.О. Борисова, О.В. Романенко, Л.І. Остапченко, Н.В. Крисанова, А.А. Борисов, А.І. Вовк, Л.О. Касаткіна, 2009 Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2009. Заявник та патентовласник Нац. мед. університет, Інст. біохімії, Інст. біорг. хімії.- № u200909717; заявл. 23. 09.09; опубл. 25.11.09, Бюл. № 22

7. Патент на корисну модель № 45943, Україна, МПК(2009)C07D 277/00, Застосування сполуки 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-(2-гідроксиетил)тіазолій хлорид як сполуки, яка викликає зменшення протонного градієнта синаптичних везикул в ізольованих нервових закінченнях головного мозку щурів Т.О. Борисова, О.В. Романенко, Л.І. Остапченко, Н.В. Крисанова, А.А. Борисов, А.І. Вовк, Л.О. Касаткіна, 2009, Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2009, Заявник та патентовласник Нац. мед. університет, Інст. біохімії, Інст. біорг. хімії.- № u200909719; заявл. 23. 09.09; опубл. 25.11.09, Бюл. № 22.

 

Скопенко О.В., Кравченко О.О., Остапченко Л.І. Тестові завдання та методичні рекомендації до їх розв’язання з курсу Хімія біоорганічна скачати. pdf