Лукашов Дмитро Володимирович

Доктор біологічних наук, доцент

Завідувач кафедри екологiї та охорони навколишнього середовища

Лукашов Дмитро Володимирович

 

Контактний телефон:

роб: 28-41 (внутрішній),

521-35-98

mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Сфера наукових інтересів: вплив екологічних чинників на гідробіоценози прісних водойм; фауна прісноводних та наземних молюсків, розробка методів кількісної оцінки забруднення водних екосистем важкими металами та радіонуклідами

 

 

 

 

 

Творчий шлях
У 1998 р. закінчив з відзнакою кафедру зоології біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка де здобув кваліфікацію магістра зоології, викладача біології. У тому ж році поступив до аспірантури. У вересні 2000 року був зарахований асистентом кафедри зоології, а з 2004 року – доцентом. У січні 2002 року захистив дисертаційну роботу «Роль двостулкових молюсків у міграції радіонуклідів в екосистемі водойми-охолоджувачі Чорнобильської АЕС» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія. Протягом 2004 - 2011 рр. працював доцентом на кафедрі зоології. У лютому 2007 р. отримав вчене звання доцента. У березні 2011 р. захистив дисертаційну роботу «Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів – акумуляторів» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Протягом останніх 9-ти років працював у деканаті біологічного факультету на посаді заступника декана з виховної роботи, з 2010 р. – заступника директора ННЦ "Інститут біології" з виховної роботи.

Викладацька діяльність

Вкладає нормативні навчальні дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів ННЦ "Інститут біології" та історичного факультету, «Зоологія» для студентів заочного відділення ННЦ "Інститут біології", спеціальні курси «Малакологія», «Методичні засади зоології».

До наукових досягнень можна віднести методологічну концепцію екологічного моніторингу забруднення важкими металами прісноводних екосистем з використанням організмів-акумуляторів. Критерієм екологічного нормування забруднення водних екосистем запропоновано використовувати розрахунковий фоновий вміст важких металів в організмі виду-акумулятору, який відповідає стану його еколого - фізіологічного оптимуму. Ступінь перевищення верхньої межі фонового вмісту металу в організмі відображає рівень забруднення біотичних компонентів екосистеми важкими металами.

Публікації

Автор 117 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні публікації:

1. Балан П.Г., Вервес Ю.Г., Лукашов Д.В. Робочий зошит для практичних робіт з зоології безхребетних для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів. К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 208 с.

2. Лукашов Д.В. Визначник прісноводних молюсків. Для студентів біологічних факультетів. – К., 2004. – 44 с

3. Лукашов Д.В., Балан П.Г. Загальна зоологія. Безхребетні тварини. Курс лекцій для студентів заочної форми навчання біологічних факультетів. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 220 с.

4. Балашов І.О., Лукашов Д.В., Сверлова Н.В. Наземні молюски Середнього Придніпров‘я. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 132 с.

5. Балан П.Г., Векслярський Р.З., Вервес Ю.Г., Войціцький В.М., Ірклієнко С.П., Лукашов Д.В., Орлов О.О. Модельні групи безхребетних тварин як індикатори радіоактивного забруднення екосистем. К.: Український фітосоціологічний центр,  2002. – 204 с.

6. Лукашев Д.В., Глазко В.И. Комплексные популяционно-генетические последствия воспроизводства животных в зоне экологических стрессов // Агроекологія та біотехнологія. – 1999. –Вип. 3. – С. 342–347.

7. Lukashev D.V. Morphological variability of Dreissena bugensis Andrusov under conditions of the regulated Dnieper outflow // Hydrobiol. J. – 2000. – Vol. 36, № 5. – P. 43-50.

8. Lukashev D.V. Modern State of Populations of Dreissena in the Cooling Pond of the Chernobyl Nuclear Power Station // Hydrobiol. J. – 2002. – Vol. 38, № 3.

9. Лукашев Д.В. Возрастные особенности накопления 137Cs пресноводными двустворчатыми моллюсками в условиях водоема-охладителя ЧАЭС и реки Припять // Гидробиол. журн. – 2001. – Т. 37, №6. – С. 22-31.

10. Лукашев Д.В. Радиоактивный стронций в моллюсках семейства Unionidae водоемов зоны отчуждения ЧАЭС // Гигиена населенных мест. – 2001. – Т. 2, вып. 38. – С.192-197.

11. Лукашев Д.В. Роль медленных кальциевых каналов в процессах накопления 90Sr пресноводными двустворчатыми моллюсками // Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень. – 2002. – №1(7). – С. 113-116.

12. Lukashev D.V. Age peculiarities of the accumulation of 137Cs by freshwater bivalvia in cooling pond of the Chernobyl NPS and in the Pripyat river // Hydrobiol. J. – 2002. – Vol. 38, № 5. – P. 133-140.

13. Лукашев Д.В., Войцицкий В.М., Залисский А.А. Снятие с эксплуатации водоема-охладителя Чернобыльской АЭС: прогноз радиоэкологической ситуации // Ядерная и радиационная безопасность. – 2002. – № 2. – С. 88- 92.

14. Lukashev D.V. Freshwater Bivalvia as Sedimentators of Radioactive Suspended Matter in the Cooling Pond of the Chernobyl NPS // Hydrobiol. J. – 2003. – Vol. 39, № 6.

15. Lukashev D.V. Severenchuk N. S. Changes in the Structure of Macrozoobenthos of the Cooling Pond of the Chernobyl NPS in Response to a Decrease in the Thermal Load on its Ecosystem // Hydrobiol. J. – 2004. – Vol. 40, № 6.

16. Lukashev D.V. A Method for Analysis of Seasonal Growth of Some Freshwater Bivalves (Unionidae: Bivalvia) // Hydrobiol. J. – 2005. – Vol. 41, № 4. – P. 85-94.

17. Глоба Л.И., Килочицкий П.Я., Лукашов Д.В., Подобайло А.В., Сухой В.В. Хрокало Л.А. Видовое разнообразие беспозвоночных при биологической очистке сточных вод // Химия и технология воды. – 2005. – Т. 27, №5. – С. 505-513.

18. Lukashev D.V. Monitoring of Contamination of the Ecosystem of the Dnieper River within the Town of Kiev by Heavy Metals Using Freshwater Mollusks // Hydrobiol. J. – 2006. – Vol. 42, № 3. – P. 77-88.

19. Lytvynenko T., Zaetz I., Voznyuk T., Kovalchuk M., Rogutsky I., Mytrokhyn O., Lukashov D., Estrella-Liopis V., Borodinov T., Mashkovska S., Foing B., Kordyum V. Kozyrovska N. A rationally assembled microbial community for growing Tagetes patula L. in a lunar greenhouse // Research in Microbiology. – 2006. – Vol. 157, № 1. – P. 87-92.

20. Lukashev D.V. Seasonal Dynamics of Manganese Accumulation in Annual Shell Increments of the Mollusk Unio tumidus (Bivalvia: Unionidae) // Hydrobiol. J. – 2007. – Vol. 43, № 2. – P. 81-88.

21. Lukashev D.V. Effect of Kiev-Odessa highway on the pollution of the Yuzhnyi Bug River by heavy metals // Water resource. – 2006. – Vol. 33, № 3. – P. 335-337.

22. Лукашев Д. В. Использование параметров роста раковин пресноводных двустворчатых моллюсков (Unionida: Bivalvia) для ретроспективной оценки качества среды.// Биология внутренних вод. – 2006. – № 2. – С. 53-59.

23. Лукашев Д.В. Использование раковин Dreissena bugensis для мониторинга загрязнения тяжелыми металлами экосистемы реки Днепр в районе Киева // Экологическая химия. – 2006. – Т. 15, № 3. – С. 186 – 195.

24. Лукашев Д.В. Количественная оценка полиметаллического загрязнения р. Днепр методом расчета фонового содержания металлов в двустворчатых моллюсках // Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем. – СПб, 2007. – С.52-57.

25. Лукашев Д.В. Метод расчета фоновых концентраций тяжелых металлов в мягких тканях двустворчатых моллюсков для оценки загрязнения р. Днепр // Биол. внутр. вод. – 2007, №4. – С.97-106.

26. Lukashev D.V. Assessment of polymetalic pollution of the Dnieper River by the method of calculation of the background content of heavy metals in Dreissena bugensis // Hydrobiol. J. – 2008. – Vol. 44, № 2. – P. 60-75.

27. Балашов І.О., Лукашов Д.В. Наземні молюски (Mollusca, Gastropoda) Канівського природного заповідника // Заповідна справа в Україні. – 2007. – Т. 13, вип. 1-2. – С. 75-79.

28. Lukashev D.V. Peculiarities of Seasonal Dynamics of Manganese, Cobalt and Chromium Accumulation by the Mollusks Dreissena bugensis (Andr.) nearby City of Kyiv // Hydrobiol. J. – 2008. – Vol. 44, № 5. – P.63-72.

29. Lukashev D.V. Distribution of the Heavy Metals in Organs of the Mollusk Anodonta anatina under Inflow of the Polluted Waste // Hydrobiol. J. – 2010. – Vol. 46, № 1. – P.90-100.

30. Lukashev D.V. Accumulation of Heavy Metals by Anodonta anatina (L.) in the Place of Household Sewage Release in the River Ecosystem // Hydrobiol. J. – 2010. – Vol. 46, № 4. – P.67-77.

31. Лукашев Д. В. Двустворчатые моллюски как индикаторы загрязнения тяжелыми металлами экосистемы р. Южный Буг // Водные ресурсы. – 2010. – Т. 37. – №3. – С. 351-355.

32. Zaets I., Burlak O., Rogutskyy I., Vasilenko A., Mytrokhyn O., Lukashov D., Foing B., Kozyrovska N. Bioaugmentation in growing plants for lunar bases // Advances in Space Research. – 2011. – Vol. 46, №6. – P. 1071-1078.

 

Лукашов Д.В.Безпека життєдіяльності, курс лекцій для студентів біологічних факультетів.pdf