Лабораторія Генетики та молекурярної біології

Назву «Молекулярної біології та генетики» наукова дослідна лабораторія має з часу створення ННЦ «Інститут біології» при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2011 року, яка існує на базі лабораторії "Антимікробних синтетичних сполук" (кер. А.Ю. Вершигора) з 1971 року на основі групи "Нуклеїнові кислоти". У 1976 році отримала статус окремого наукового підрозділу  НДЛ «Генетики індивідуального розвитку» яку очолював  – завідувач кафедри генетики і селекції Г.Д. Бердишев. Науково дослідною лабораторією, при кафедрі загальної та молекулярної генетики, керували: проф. С.М.Храпунов (1985–1992рр), проф. В.І. Тюленєв (1992–1998рр), проф. С.В.Демидов (1998–2007), к.б.н. Л.М.Лазаренко (2007-2011рр), к.б.н. Н.М. Топчій (2011р.). 

Науково-дослідна робота у Київському університеті святого Володимира не відокремлювалась від викладання загальних навчальних дисциплін і тому основи розвитку генетики при університеті закладено ще у 1911 році, коли  професор С.Ю.Кушакевич започаткував на кафедрі зоології курс «Учение о наследственности», який виклав з позицій класичної генетики. 

З 1920 року дослідження явищ спадковості продовжив І.І.Шмальгаузен. У 1921 році він організує кафедру динаміки розвитку. Для викладання спец. курсів він запросив на кафедру випускника Фрейбурзького університету  проф. Клодницького І.І., академіка І.Й.Агола, доцента Б.І.Балінського. 

У 1934 році засновано кафедру генетики, яка з 1936 року  розподілилась на дві – механіки розвитку (зав. - доц. Б.І.Балінський) і дарвінізму і генетики (зав. - акад. І.І.Агол). У 1944 році кафедру дарвінізму і генетики було відновлено, очолив  її С.М.Гершензон. У тому ж 1944 була заснована кафедра генетики і селекції рослин, завідувачем якої став академік М.М.Гришко. Після серпневої сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені Леніна у 1948 році кафедру було "розформовано".  Тільки у 1963 році кафедру генетики і селекції рослин було відновлено, яку очолив доцент П.А.Храновський. 

У 1967 році на завідування кафедрою було запрошено  професора П.К.Шкварникова - зав. Сектором генетики АН УРСР. Він залучив до роботи на кафедрі низку науковців з Сектора генетики АН УРСР. У 1970-1971рр  обов’язки зав. кафедри генетики виконувала доц. Є.Л.Голинська,  1971-1985рр – професор Г.Д.Бердишев. У 1974 році  кафедру генетики і селекції було перейменовано на кафедру загальної та молекулярної генетики. 

У 1976 році при кафедрі створено науково-дослідну лабораторію  «Генетики індивідуального розвитку». Співробітники лабораторії  та кафедри проводять спільні наукові дослідження з інститутами НАНУ і НААН України.