Мельничук Ірина Володимирівна

Провідний інженер

Мельничук Ірина Володимирівна

 

 

 

 

Сфера наукових інтересів: Дослідження біохімічного стану клітин шлунково-кишкового тракту при різних моделях кислотозалежних захворювань травної системи.

 

 

 

 

 

 

Освіта:

спеціаліст з біохімії (1982) – КДУ імені Т.Г. Шевченка, біологічний факультет.

Публікації:

Автор 30 наукових праць 10 статей та 20 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових зібраннях.

Основні публікації:

1. Мельничук И.В. и др. Влияние малых доз ионизирующей радиации на перекисное окисление липидов тонкого кишечника крыс // Тез. докл. радиобиологического съезда. – Киев: Пущинский научный центр, 1993. – Ч.3. - С. 958-959.

2. Мельничук І.В. та ін. Біосинтез ліпідів тонкого кишечника щурів після впливу малих та сублетальних доз іонізуючої радіації // Доповіді Національної академії наук України. – 1997. - №12. – С.156-158

3. Мельничук И.В. и др. Фосфолипидный состав мембран щеточной каймы тонкого кишечника крыс после воздействия ионизирующей радиации // Тез. докл. III съезда по радиационным исследованиям. – Москва: Пущинский научный центр, 1997. – Т.1. – С.131-132.

4. Мельничук І.В. та ін. Вплив низьких та сублетальних доз іонізуючої радіації на синтез мембранних ліпідів тонкого кишечника щурів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Біологія. – 1998. – Вип. 28. – С. 10-12.