Семчук Лідія Іванівна

Кандидат біологічних наук

старший науковий співробітник

Семчук Лідія Іванівна

 

 

тел.(+380 44) 5213502

mailto: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.     

Сфера наукових інтересів: екологія вірусів, дослідження бактеріофагів фітопатогенних бактерій, вивчення коеволюції фагів і бактерій, визначення впливу факторів оточуючого середовища на адаптацію та виживання фагів

 

 

 

1979 закінчила Київський державний університет ім.. Т.Г. Шевченко(КДУ)

1991 - кандидат біологічних наук, Інститут інфекційних захворювань ім.. Громашевського

1994 –  старший науковий співробітник кафедри вірусології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1979 – старший  лаборант  кафедри вірусології, біологічного  факультету КДУ

1981 – інженер кафедри вірусології, біологічного  факультету КДУ

1984- старший інженер кафедри вірусології, біологічного факультету КДУ

1989- молеку наук. співробітник кафедри вірусології, біологічного  ф-ту КДУ

1992 -  наук. співробітник кафедри вірусології, біологічного факультету КДУ

1994 –  старший науковий співробітник кафедри вірусології,

Київський державний університет імені Тараса Шевченка ( зараз Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

1994 - 2012 – старший науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Член Українського товариства мікробіологів

Публікації

Число публікацій у профільних журналах: 97

Участь у наукових конференціях чи конгресах (кількість тез доповідей): 48

  1. Семчук Л.І., Степанова О.А., Бойко А.Л., Андрійчук О.М. Виявлення фагів фітопатогенних бактерій у зябрах риб Чорного моря. Вісник КНУ Сер. Біол. – 2003. - №41. – С.156-158.
  2. SemchukL.I., AndriychukE.N., Romashev S.A. An investigation recombinants, mutants and wide type of isolated from nature phages for their practical application“Eliava-2008: Phage Biology, Ecology and Therapy Meeting”, June12-15, Tbilisi, Georgia.. –2008 - p. 74
  3. Семчук Л.І., Андрійчук О.М., Ромашев С.А Изучение циркуляции фагов фитопатогенных бактерий в различных экосистемах Сб. научн.тр. Меж. научно-практ. конф. „Производство растениеводческой продукции: резервы снижения затрат и повышения качества” - 2008, . Жодино, Белорусия, - С.12-1 3.
  4. Семчук Л. , Ромашев С.Особенности образования мутантов фагов с расширенным диапазоном хозяев, регулирующих численность резистентных фитопатогенных бактерий Erwinia carotovora, Сб. научн. трудов. Интегрированная защита растений: стратегия и тактика. -Минск, Белоруссия,          2011.- С.346-351.
  5. Семчук Л. І.,  Бойко А. Л.,  Ромашев С. А. Вивчення особливостей циркуляції бактеріофагіфітопатогенних бактерій у рослинних біоценозах – необхідна умова їх  практичного застосування  Агроекологічний журнал . - 2011, Спеціальний випуск,  -С. 214-219.
  6. Семчук Л., . Ромашов  С., Бурхан  А. Взаємовплив антагоністів фага 8573sm та його хазяїна Pseudomonas fluorescens 8573       при їх експериментальній коеволюції. Вісн. Київського  національного університету імені Тараса    Шевченка. -  2012, - 60, - С. 34-36