Науково-дослідна лабораторія “Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань"

З 2007 р. керівником науково-дослідної лабораторії “Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань” є зав. лабораторії кандидат біологічних наук Олексій Володимирович Шевченко. До складу лабораторії входять 17 співробітників, з них 1 доктор та 8 кандидатів наук.

Науковий потенціал лабораторії складають співробітники: провідний науковий співробітник, доктор біологічних наук Міщенко Л.Т., старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук Семчук Л.І., старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук Постоєнко О.М., науковий співробітник, кандидат біологічних наук Бисов А.С., молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук Іутинська О.А., молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук Господарик А.В., молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук Дуніч А.А., молодший науковий співробітниккандидат біологічних наук Снігур Г.О., провідний інженер Ромашев С.А., провідний інженер Орловська Г.М., провідний інженер Петренко С.М., провідний інженер Кот Т.Г., провідний інженер Янішевська Г.С., провідний інженер Тороп В.В., інженер 1 кат. Ляшук Н.І., лаборант Горбаченко Л.Ф.

НДЛ є базою для виконання студентами кафедри курсових та дипломних робіт.

Тематика наукових досліджень лабораторії: розробка технологій оздоровлення рослин, дослідження особливостей виживання популяцій фагів фітопатогенних бактерій в природі, розробка сучасних методів діагностики фітовірусних інфекцій, вивчення зв’язку розвитку вірусної інфекції з забрудненням оточуючого середовища, моніторинг вірусних інфекцій на території України.

Результати наукових досліджень відображені в чисельних наукових публікаціях та широко представлені на вітчизняних і міжнародних конференціях та симпозіумах.
У структурі НДЛ “Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань” можна виділити наукові групи, які займаються певною проблематикою:
Группа: Екологія, епідеміологія, еволюція та діагностика вірусних захворювань рослин (під керівництвом зав.лаб., к.б.н. О.В.Шевченка)
Співробітники:
зав. НДЛ, к.б.н. О.В.Шевченко
н.с., к.б.н. А.С.Бисов
м.н.с., к.б.н. Г.О.Снігур
м.н.с., к.б.н. А.В.Господарик
м.н.с., к.б.н. О.А.Іутинська
пров.інж. Г.М.Орловська
пров.інж. С.М.Петренко
пров.інж. Т.Г.Кот
лаб. Л.Ф.Горбаченко

Робота групи спрямована на вивчення питань епідеміології вірусних інфекцій рослин – способів передачі вірусів у природі, їх економічної важливості та можливості впливу на них з метою контролю та профілактики фітовірусних хвороб. З цією метою розробляються наступні питання:
-діагностика вірусних інфекцій рослин;
-моніторинг штучних екосистем, переважно сільськогосподарського призначення, на предмет діагностики та картування вірусних патогенів;
-прогнозування поширення вірусів рослин та створення рекомендацій з раціонального землекористування;
-вивчення еволюційних особливостей вірусів рослин.

Об’єктами епідеміологічних та еволюційних досліджень виступають вірусні патогени злакових, олійних, овочевих, баштанних, фруктових, декоративних культур, дикорослих рослин та ін.

Окрім питань епідеміологічного характеру, особливе значення надається вивченню впливу стресових факторів довкілля, перш за все хронічної дії радіоактивного опромінення та важких металів, на розвиток вірусних інфекцій рослин на рівні тканини та рослини, та їх поширення в межах екосистем. Отримано ряд принципово нових фундаментальних даних щодо особливостей розвитку візуальних симптомів та цитопатології вірусних інфекцій, системного транспорту вірусів рослин в умовах антропогенно змінених екосистем та ін.


Група: Космічна фітовірусологія та діагностика вірусних захворювань злакових, пасльонових і лікарських культур (під керівництвом пров.н.с., д.б.н. Л.Т. Міщенко)
Співробітники:
пров.н.с., д.б.н. Л.Т. Міщенко
м.н.с., к.б.н. А.А. Дуніч
пров.інж. Г.С. Янішевська
пров.інж. В.В. Тороп
інж. 1 кат. Н.І. Ляшук
Робота групи спрямована на дослідження взаємовідносин фітовірусів з рослинами-хазяями у природному і трансформованому середовищах, зокрема за умов модельованої мікрогравітації, та розробці діагностики вірусних захворювань рослин з метою профілактики хвороб вірусної етіології та створення бази даних з переліком найбільш шкодочинних патогенів.
Об’єктами досліджень є віруси, що уражують господарсько важливі культури та культури, що залучені у фармакологічну промисловість: злакові, зокрема, озиму пшеницю (вірус смугастої мозаїки пшениці), лікарські (женьшень справжній, ехінацея пурпурова, валеріана лікарська, м'ята перцева, подорожник великий, лофант анісовий та ін.) і пасльонові (картоплю і томати).
Основні напрямки досліджень:
- діагностика вірусних інфекцій рослин;
- вивчення фізіології вірусінфікованих рослин (вміст вуглеводів, фотосинтетичних пігментів, біологічно активних речовин);
- дослідження адаптаційного потенціалу рослин до дії біотичних та абіотичних чинників;
- з’ясування механізмів гравічутливості та адаптації рослин до несприятливих екологічних чинників;
- вивчення взаємодії у системі „вірус – рослина-хазяїн” за умов модельованої мікрогравітації;
- розробка власних діагностикумів для ідентифікації вірусів та практичних рекомендацій по захисту культур від фітопатогенів.
Група Вивчення особливостей екології фагів, активних проти фітопатогенних бактерій (під керівництвом к.б.н. Л.І. Семчук)
Співробітники:
Ст.н.с., к.б.н. Л.І. Семчук
Пров. інженер С.А. Ромашев

Робота групи спрямована на вивчення екологічної ролі фагів у природі, та механізмів, що забезпечують їх збереження, циркуляцію та високу чисельність.

Об’єктами досліджень є фаги фітопатогенних бактерій родів Xanthomonas, Erwinia, Pseudomonas. Відбори зразків для них проводяться у місцях активної репродукції фітопатогенних бактерій у рослинних екосистемах України. При проведенні аналізу границь ареалу поширення фагів, що здатні інфікувати штами фітопатогенних бактерій, поширених на Україні відбирали із проби зябер риб Чорного моря; із проб доставлених з Української антарктичної станції. Аналіз включав вивчення літичної активності, здатності до утворення рекомбінантів, частоту утворення мутантів, здатних до розширення діапазону хазяїв, ко-еволюційні взаємодії хазяїна та фага. У процесі досліджень створена лабораторна колекція, що налічує близько 800 природних ізолятів фагів, активних проти фітопатогенних бактерій Xanthomonas, Erwinia, Pseudomonas .

Основні напрямками досліджень є:
o екологія фагів, виділення та вивчення нових ізолятів фагів та підтримання їх лабораторної колекції ;
o аналіз особливостей циркуляції та збереження фагів в природі;
o вивчення механізмів адаптації фагів в природі;
o вивчення ко-еволюції фагів і фітопатогенних бактерій,
o вивчення генетичних зв’язків фагів,
o використання фагів для контролю чисельності патогенних бактерій в біоценозах.

Група: Віруси декоративних рослин

Співробітники:
ст.н.с., к.б.н. О.М. Постоєнко, активну участь у роботі наукової групи приймають доц. Компанець Т.А., доц. Коротєєва Г.В. та аспіранти кафедри вірусології.
Робота групи спрямована на дослідження вірусних інфекцій декоративних культур рослин та віруси рідкісних та зникаючих видів рослин, а також вплив вірусної інфекції на фізіологічний стан рослин .
Об’єктами досліджень є віруси, що уражують декоративні культури, а також рідкісні та зникаючі види рослин
Основні напрямки досліджень:
- діагностика вірусних інфекцій рослин;
- регуляція захисних механізмів рослин при фітовірусних інфекціях;
- дослідження адаптаційного потенціалу рослин до дії біотичних та абіотичних чинників;
- розробка власних діагностикумів для ідентифікації вірусів декоративних рослин та практичних рекомендацій по захисту культур від фітопатогенів.
Міжнародне співробітництво
Кафедра вірусології відома своєю дружньою співпрацею з найбільш вагомими науковими закладами Європи та світу у галузі вірусології.
Кафедрою та НДЛ встановлені тісні наукові контакти з Оксфордським Університетом, Університетом Опен (м.Оксфорд, Великобританія), Единбурзьким Університетом (м.Единбург, Великобританія), Університетом Тайваня, Інститутом Тропічної Біології (м.Далат, В’єтнам), Інститутом дослідження сільськогосподарських культур (м.Данді, Великобританія), Інститутом дослідження стійкості рослин (м.Вагенінген, Нідерланди), Інститутом захисту рослин (Прага, Чеська Республіка), Інститутом ботаніки (Вільнюс, Литва), Інститутом захисту рослин (Костінброд, Болгарія), Інститутом рослинництва ім. В.Я.Юр’єва УААН, Національним Українським Антарктичним Науковим Центром МОН України, Інститутом захисту рослин та Університетом Корвінус (м.Будапешт, Угорщина), Університетом Лідсу (Лідс, Великобританія), INRA (Франція).

Серед головних напрямків співробітництва можна виділити:
1) робота над спільними науковими проектами з провідними європейськими фахівцями;
2) спільні публікації;
3) запрошення іноземних фахівців для читання лекцій, семінарів, участі у міжнародних конференціях;
4) спільна організація міжнародних концеренцій з іноземними колегами;
5) навчання кращих студентів старших курсів в іноземних освітніх установах;
6) стажування аспірантів та співробітників у профільних наукових установах Європи.
В Україні нами підтримуються плідні професійні зв’язки з Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Інститутом молекулярної біології і генетики, Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодного, Інститутом фізіології рослин і генетики, Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії, Інститутом біології південних морів, Національним ботанiчним садом, Національним Антарктичним Центром. Налагоджено співробітництво з ДСНВП «Екоцентр» Міністерства надзвичайних ситуацій України.
За останні 5 років співробітниками НДЛ:
• опубліковано: 15 монографій, 17 підручників та посібників, 6 патентів, більше 200 статей у фахових наукових періодичних виданнях;
• виконано 18 наукових проектів, більшість з яких є міжнародними;
• отримано більше 20 грантів, 4 премії та стипендії, 6 відзнак;
• проведено 3 міжнародні конференції;
• прийнято участь у 115 конференціях, з яких абсолютна більшість – міжнародного рівня;
• запрошено для читання лекцій або семінарів: 5 визнаних іноземних науковців;
• підготовлено 14 дисертаційних робіт.

Контактна інформація
Поштова адреса: пр-т Глушкова 2, к.12, м.Київ, 03187
Телефон: +38-044 5213502
mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Web: http://biology.univ.kiev.ua/
Контактні особи: Т.А. Компанець, О.В. Шевченко