Історія лабораторії вірусології

Науково-дослідна лабораторія "Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань" була заснована у 1982 р. як “Проблемна лабораторія синтетичних та антимікробних речовин”, з 2002 р. НДЛ отримала сучасну назву.

З 1982 р. по 2003 р. науково-дослідними розробками НДЛ керував професор., доктор біологічних наук, академік УААН  А.Л.Бойко.

Основні етапи розвитку НДЛ:

1982 р. – початок розвитку фітовірусологічного напрямку досліджень та продовження наукової роботи, пов’язаної з дослідженням вірусу грипу при різних умовах оточуючого середовища;
1988 р. – початок роботи по вивченню вірусів фітопатогенних бактерій; вивчення впливу постійного магнітного поля та рентгенівського опромінення на властивості вірусів та розвиток вірусних інфекцій in vivo;
1988 р. – розвиток напряму досліджень вірусних захворювань цукрового буряку;
1992 р. – створення нового напрямку фітовірусологічних досліджень “Моніторинг та стратегія прогнозування вірусних захворювань рослин”;
1993 р. – розвиток напряму досліджень впливу стресових факторів довкілля на розвиток вірусних інфекцій рослин;
1996 р. – початок роботи по вивченню антивірусної активності хіміотерапевтичних сполук та вірусних захворювань декоративних рослин;
2001 р. – розпочато експериментальну роботу з мікроклонального розмноження рослин для отримання безвірусного рослинного матеріалу;
2004-2007 рр. – розвиток досліджень з епідеміології вірусних інфекцій фруктових культур та лікарських рослин, екології та еволюції вірусів рослин в екстремальних кліматичних умовах.
З 2007 р. лабораторією активно розвивається тематика екології вірусів рослин за дії абіотичних факторів довкілля, діагностики та епідеміології вірусів фруктових та лікарських культур, отримання безвірусного матеріалу декоративних та лікарських культур, запрочатковано активне міжнародне співробітництво з провідними вірусологічними установами світу.
Кафедра та НДЛ успішно співпрацюють з основними тепличними господарствами України та надають їм консультаційну підтримку у сільськогосподарському виробництві.