Лабораторія мікробіології

Бузинська Наталія Олександрівна

Кандидат  біологічних наук

науковий співробітник

Бузинська Наталія Олександрівна

 

 

 

телефон -+38 (044) 521 32 69

Сфера наукових інтересів: вивчення ролі моноамінергічних систем головного мозку (катехоламінів, індоламінів, нонапептидів) в механізмах гіпоталамічного контролю гонад,  розробила хірургічну операцію на епіфізі

 

 

 

 

 

 

В 1985 році закінчила Київський національний університет імена Тараса Шевченка;

2007 - науковий співробітник НДЛ «Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології»

1998-2000 молодший науковий співробітник сектору НДЧ при кафедрі цитології, гістології та біології розвитку

1995-1998 старший лаборант учбової лабораторії кафедри цитології, гістології та біології розвитку

1991-1994 зарахована  в аспірантуру Київського університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва

1990-1991 інженер учбової лабораторії кафедри фізіології людини та тварин біологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка

1985-1990 учитель хімії і біології с/ш № 225

основні публікації:

  1. Дзержинський М.Е., Гордієнко В.М., Бузинська Н.О., Воронін К.Ю., Пазюк Л.М.Стимулюючий ефект катехоламінів та нонапептидів на функцію статевої та щитовидної залози // Доповіді НАН України. - 1997 . - N. 3. - С. 161 - 164.
  2. DzerzhinskyM.E., VoroninK.Y., BuzinskaN.O., VarenyukI.M., PazyukL. MBrain neuromediators in mechanisms of hypothala-mic control of endocrine glands // 19-th Conference of European Comparative Endocrinologists, Nijmegen (Niderlands). – 1998. - P.21.
  3. ПазюкЛ.М., ОлексієнкоН.В., ДзержинськийМ.Е., БузинськаН.О.,ПаліловаО.В., ПреображенськаУ. В. Адаптаційнийвпливнонапептидівгіпоталамусанареакціютимусатагіпофізарно-тиреоїдноїсистемиптахівприхронічномуохолодженні // ВісникБілоцерківськогодержавногоаграрногоуніверситету. - 2007. – Вип. 47 . – С. 20 - 24.
  4. ДзержинськийМ.Е. , ГарматінаС.М. , СкрипникН.В., ОстровськаГ.В., ВаренюкІ.М., ПустоваловА.С., ВоронінаО.К., ПазюкЛ.М., БузинськаН.О.Навч. посібник. Заг. цитологія та гістологія. Частина 1: Заг. цитологія.– Київ: ВПЦ "Київський університет", 2006. - 304 с.
  5. Дзержинський М.Е., Скрипник Н.В., Островська Г.В., Гарматіна С.М., Пазюк Л.М., Бузинська Н.О., Варенюк І.М., Пустовалов А.С., Вороніна О.К. Підручник. Загальна цитологія та гістологія. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2010.–с.
  6. Дзержинський М.Е., Скрипник Н.В., Гарматіна С.М., Островська Г.В., Варенюк І.М., Пустовалов А.С., Вороніна О.К., Пазюк Л.М., Бузинська Н.О. Навч. посібник. Загальна цитологія та гістологія. Частина 2: Гістологія. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2011. – 223 с.  
  7. Дзержинський М.Е.,  Бузинська Н.О., Пазюк Л.М. Стресорна відповідь епіфіза птахів на тлі введення мелатоніну і окситоцину // Вісник КНУ. Проблеми регуляції вегетативних функцій. – 2011 .- Вип. 14. - С. 20 – 23.